Адвокат Петър Николов стана Юрист на годината

April 28th, 2018 | by gino
Адвокат Петър Николов стана Юрист на годината
горещи теми
0
Адвокат Петър Николов е големият победител в 10-тото юбилейно издание "Юрист на годината”. Той получи на-
градата заради спечелено от него дело, в което защитава самотната майка Даниела Колева от Сливен, на която 
през 2016 г. социалните отнемат трите й деца и ги настаняват в различни приемни семейства. Конкурсът има и 
благотворителна цел – събира средства за деца на загинали служители на МВР.

Адвокат Петър Николов се заема със случая на самотната майка от Сливен още през 2016. Тогава тя и

трите й деца живеят в склад в покрайнините на града.  Даниела изпаднала в трудно финансово поло-

жение след смъртта на първия й съпруг. Тя поискала от социалните помощ -да й намерят жилище,но

вместо това те й взимат децата.Две години 26-годишната Даниела Колева се бори, за да си върне деца-

та и успява, благодарение на своя адвокат. Когато започнал да работи като адвокат Петър Николов  си

обещал да помага безвъзмездно на хора, които имат нужда от защита, но нямат пари. И го прави до

днес. Адвокат Николов бе отличен за успешния изход на делото на самотната майка Даниела Колева,

която успя да върне трите си деца, след като осъди Дирекция “Социално подпомагане” – Сливен. Номи-

нирани в категорията бяха още доц. д-р Наталия Киселова за доклад “Специализираното наказателно

правораздаване – конституционна уредба и практика” и адвокат Ели Христова за дейността й като изп.

директор и утвърждаването на Центъра за обучение на адвокати “Кръстьо Цончев”.

Адв. Николов получи наградата от министъра на правосъдието Цецка Цачева по време на тържествена

церемония, в присъствието на повече от двеста изтъкнати представители на юридическата професия –

магистрати, адвокати, нотариуси,  частни съдебни изпълнители,както и на представители на изпълни-

телната власт, на редица държавни институции, на академичната общност и медиите.

 

 

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook