Академик Стефан Воденичаров ще е служебният премиер на Румен Радев

January 24th, 2017 | by gino
Академик Стефан Воденичаров ще е служебният премиер на Румен Радев
градска инфраструктура
0

Акад. Стефан Воденичаров ще е премиерът на служебното правителство, назначено от президента Румен Радев, научи „Труд“.

Стефан Воденичаров е зам.-директор на Института по металознание при БАН и бивш председател на академията.

Той беше министър на образованието в първия кабинет на Бойко Борисов между 6 февруари 2013 и 13 март 2013 г.

 

Кой е академик Стефан Воденичаров

Стефан Борисов Воденичаров е роден на 1 септември 1944 г. в София

Образование, научни степени и звания:
1968 г. Машинен инженер – Технически университет, София
1974 г. Доктор – Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура
1989 г. Доцент
1988 г. Доктор на техническите науки – Материалознание и технология на машиностроителните материали
1991 г. Професор
2004 г. Член-кореспондент на БАН
2012 г. Действителен член на БАН

Председател на Българска Академия на Науките от декември 2012 г. до декември 2016 г.
Зам.директор и Ръководител научна секция „Технологии и системи за защита” в Института по металознание, съоръжения и технологии “Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика (ИМСТЦХ) – БАН

Области на научен интерес:

Материалознание и технология на машиностроителните материали;
Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура;
Технологии, машини и системи за обработка на материали чрез пластично деформиране;
Механика на разрушаване на твърдото тяло.

Научни публикации:

монографии – 2;
научни публикации в български и чуждестранни списания – 154;
изнесени доклади на форуми у нас и в чужбина – 128.

Рецензентска дейност: общо 39 рецензии за присъждане на научни степени и звания, монографии и научноизследователски проекти.

Успешно защитили докторанти: 13.

Участие в организационни, научни и програмни комитети на международни научни форуми в чужбина и у нас:

Ко-директор на 2 работни срещи на НАТО за върхови научни изследвания;
Председател на Организационния комитет и домакин на 9 международни конференции;
Член на организационни и програмни комитети и ръководител на секции на 36 научни форума в чужбина и България.

Ръководство на договори – общо 215 на стойност над 38 милиона лева, от които:

Международни договори(общо 84):
Международни научни проекти:
§12 по програми на Европейския съюз;
§3 по програми на НАТО (в 2 от тях ИМСТЦХ е водеща организация);
§3 по програми на Международната Агенция за Атомна Енергия.
Двустранни научни проекти – 13 бр.
Договори с правителствени институции и фирми от чужбина – 53 бр.
Договори с български ведомства и стопански организации (МО, МВР, МОН, АЯР, АЕЦ Козлодуй и др.) – 131, от които 86 с национално значение.

Научно-приложна дейност:

патенти и авторски свидетелства – 71;
внедрявания на изобретения – 134 договора;
реализация на нови технологии – 87 договора;
49 нови изделия, кодифицирани по системата на НАТО.

Експертна дейност

Участие в експертни органи у нас:

Съвет за образование и наука към Президента на Република България;
Комисия за ядрена безопасност към Агенцията за ядрено регулиране;
Междуведомствен съвет по въпросите на военно промишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерски съвет;
Изготвени 49 експертизи по искане на държавни органи и стопански организации.

Участие в международни експертни органи:

Представител на България в дейността на NATO Research and Technology Organization;
Участие в дейността на NATO Industrial Advisory Group;
Член на R&T Commission, AeroSpace and Defence Industries Association of Europe;
Представител на България в Land group 9 – NATO;
Оценител на III и IV Рамкови програми на ЕС;
Експерт на Международната Агенция за Атомна енергия;

Участие в ръководството на други организации:

Стопанска камара – Член на УС;
Асоциация „Българска отбранителна индустрия” – Съпредседател.

Участие в редакционни колегии на списания:

„Journal of Materials Science and Technology“ – Главен редактор;
„Наука” – Главен редактор;
“Materials Science and Technology” – Великобритания;
“Strength of Materials” – Украйна;
„Metallurgy and New Materials” – Румъния;
„Инженерни науки”.

Членство в професионални организации:

ASM – American Society of Metallurgy;
AIAA – AmericanInstituteofAeronauticsand Astronautics;
ACS – American Chemical Society;
ASTM – American Society for Testing of Materials;
ASD – Aerospace and Defence Industries Association ofEurope.

Някои по-важни награди:

Орден „Стара планина“ – най-високото държавно отличие;
Почетен медал на Министерство на отбраната „Свети Георги“ – I степен с мечове за заслуги към отбраната на Страната;
Почетен знак „Марин Дринов” за значителни заслуги към БАН;
Свидетелство за записване в Златната книга на изобретателите на Патентното ведомство;
Кръст на Главен офицер на суверенния орден на Малта;
Член на Македонската академия на науките и изкуствата;
Почетен гражданин на София;
„Доктор Хонорис Кауза” на Технически университет – Варна;
Почетно звание „Следовник на народните будители“ от Съюза на народните читалища;
Почетен знак за лидерски принос в духовността от Институт по теория и практика на лидерството „Стефан Стамболов“;
Голямата награда на Българска Стопанска Камара за постигнати резултати, позволяващи създаването на серия високотехнологични продукти, обезпечаващи националната сигурност;
Почетно свидетелство на Сдружението на възрожденските градове в България с награда „Оборище“;
Грамота от Министерство на отбраната за принос към отбраната на страната и във връзка с годишнина от създаването на Инженерни войски на Българската армия;
Плакет на Министъра на отбраната за заслуги в укрепването и развитието на двустранните отношения във военната област;
Почетна значка за заслуги като изобретател на Министерство на икономиката;
Юбилейна старопрестолна грамота за особени заслуги и проявено родолюбие и патриотизъм.
Командорски кръст на Ордена за заслуги към Р. Полша
Златен медал и грамота от Технически университет, София

trud.bg

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook