Безумията в инфраструктурните проекти във Варна ще тежат и на следващите поколения…

March 9th, 2019 | by gino
Безумията в инфраструктурните проекти във Варна ще тежат и на следващите поколения…
градска инфраструктура
0

Това е част от мега проекта бул. Васил Левски, който вече е финансиран с повече от 113 000 000 наши пари. Сега става ясно, че проектът не е това, което изглежда… Всъщност, при представянето му пред Камарата на архитектите в България (КАБ), Съюза на архитектите в България (САБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), което по-късно беше представено като обществено обсъждане, проектантът каза, че няма представа как ще се осъществи връзката с ул. Девня. След това се появи тази визуализация, а сега разбираме, че финансирането на кръстовището ще бъде отделно от заделените вече 113 000 000…
Между другото, това е временно решение. Според Общия устройствен план на община Варна, тук трябва да има кръстовище на три нива и то не включва показаното решение. При изграждането на предвиденото кръстовище, това нещо ще бъде разрушено. Да не говорим, че това е едно безумие – изкуствено се удължават траекториите по две много използвани направления с около 300 м.
Колко още ще си патим, не е ясно. Ясно е, обаче, че не само ние ще страдаме. Безумията в инфраструктурните проекти тежат и на следващите поколения…
Открийте приликите… Това трябва да е едно и също кръстовище…
Снимките са от визуализацията, представеният проект пред КАБ, САБ и КИИП (https://www.facebook.com/groups/MorskataRevived/permalink/741204002733653/) и ОУП на община Варна.

Йоан Каратерзиян, Фейсбук

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook