Браво, кмете! Крайнонуждаещ се зам кмет с общинско жилище!? А за наистина нуждаещите се семейства?

May 9th, 2017 | by gino
Браво, кмете! Крайнонуждаещ се зам кмет с общинско жилище!? А за наистина нуждаещите се семейства?
горещи теми
0

1859 – това е бройката граждани, които чакат за общинско жилище във Варна. Чакат от години. Справката е към края на 2015 г.

239 души пък са подали заявление през 2016. Едва 36 от тях (от общо 2098) са били настанени в общинско жилище през 2016 г.

2062-ма души (със и без семейства) все още чакат своят общински дом. Във Варна. Към ден днешен…

Но.

Общински жилища за всички няма. Има само за „най-най-крайно нуждаещите се“. Дали е така?

Знаете ли колко и кои са заместник – кметовете на Варна?

Точно пет на брой :

Христо Иванов, Коста Базитов, Пламена Маринова, Пейчо Пейчев и Тодор Иванов.

Един от тези петима се оказа „крайно нуждаещ се“ гражданин. Поне по отношение на един апартамент, намиращ се на бул. Цар Освободител във Варна.

Кой е Пейчо Пейчев?

Пейчо Пейчев е назначен за заместник-кмет на община Варна на 12.08.2013 г. Той е на 60 години. Завършил е висшето военно училище в Шумен и Университета за национално и световно стопанство със специалност международно право и външна търговия.

Пейчо Пейчев има дългогодишен стаж в Министерството на отбраната, ръководил е служба по търговско-икономическите въпроси в българско дипломатическо представителство, работил е в банковата и застрахователната сфера.

На 19 август 2013 г. Пейчо Пейчев бе направен „суперзам”, контролиращ едни от най-важните дирекции в кметството – „Информационно и административно обслужване”, „Финанси и бюджет”, „Местни данъци”, „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”.

Какво още се знае за Пейчо Пейчев? Бил е част от Разузнавателно управление на Министерство на народната отбрана (РУМНО), част е и от тесния приятелски кръг на  Красимир Маринов (също кадър на РУМНО), познат и като тъст на варненския кмет Иван Портних, женен за дъщеря му Вилислава.

Пейчев, за чието съществуване, опасявам се, не знаят огромна част от варненци, всъщност е кметът „в сянка”, отговарящ за финанси и бюджет, местни данъци, общинската собственост, икономика, обществени поръчки, информационното и административно обслужване.

Как мислите? Възможно ли е Пейчо Пейчев да е крайно нуждаещ се от общинско жилище гражданин? Не? Може би? Някой…

Да, уважаеми Дами и Господа!

“Суперзам” кметът на Варна е „крайно нуждаещ се“

Но нека преди да достигнем до моментът, в който г-н Пейчев се оказа в положение на „крайно нуждаещ се“, първо да хвърлим поглед към справката за имотното състояние на г-н „Суперзам“, според която зам. Кметът е арендодател на земеделска земя, както и активен участник на имотния пазар.

 

От справките по-долу става видно, че през 2003 г. Пейчо Пейчев, заедно със съпругата си Бойка и още едно лице на име Вела Иванова Симеонова, са закупили апартамент (64 кв. м.) в София от лицето Любомир Христов Георгиев.

През 2004г. Пейчо и Бойка продават собствеността от апартамента на Ралица Симеонова, (вероятно дъщеря на Вела Симеонова).

През 2006 г. (явно поради “крайни нужди“) Пейчо и Бойка даряват сина си Пламен с „Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 66.260 кв. м., гр.Варна, ИЗБА 38 ОТ 12.33 КВ.М., обл. ВАРНА, общ. ВАРНА, гр.Варна, ТРОШЕВО, бл.28, вх.В, ет.3, ап.38“.

 

Същият „самостоятелен обект“ през 2001г. се нарича апартамент, по време на покупко-продажбата му, когато Пейчо и Бойка закупуват въпросния имот от Даниела Драгова и Петинка Карчева.

 

От имотната справка на „крайно нуждаещият се“ зам. кмет на Варна става ясно още, че през 2008 г. семейство Пейчеви успешно са заличили ипотека над „Поземлен имот, ДВ. МЯСТО В ГР. СИЛИСТРА , УЛ. ” ШАР ПЛАНИНА ” № 37 С ПЛОЩ ОТ 375 КВ.М. , УПИ 3 -1045 В КВ. 3 ВЕДНО С ЧАСТ ОТ ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ЖИЛИЩНА СГРАДА А ИМЕННО : СУТЕРЕН ОТ ИЗБЕНИ И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ , АПАРТАМЕНТ 1 , РАЗПОЛОЖЕН НА ПЪРВИЯТ ЕТАЖ И СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ДВЕ СТАИ, САРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, МАГАЗИННО ПОМЕЩЕНИЕ И СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ СЪС ЗП ОТ 112 КВ.М. ВЕДНО СЪС СЪОТВ. ИД. ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НАС ГРАДАТА ; АПАРТАМЕНТ № 2 РАЗПОЛОЖЕН ВА ТОРИ ЕНАЖ НА СГРАДА С ОБЩА ЗП ОТ 138 КВ.М. ВЕДНО СЪС СЪОТВ. ИД. ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА“.

Същия имот до 2005 г. е бил ипотекиран в ЕЙЧ ВИ БИ БАНК “БИОХИМ”, АД-СОФИЯ-КЛОН ГР.СИЛИСТРА.

Отново до 2005 г. същият имот е бил с ипотека и при БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА-АД КЛОН СИЛИСТРА

Към 2001 г. същият имот отново е бил с ипотека в БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА-АД КЛОН СИЛИСТРА

Отново към 2001 г. дублаж на ипотека за същия имот прави “ЕВРОБАHК” АД КЛОH СИЛИСТРА

Година по-рано, до 2000 г. същият имот е бил с ипотека в “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД

Същият имот е бил ипотекиран през годините още в банките Хеброс АД – град Пловдив (1997г – 1999 г.)

БАHКА “ХЕБРОС” КЛОH СИЛИСТРА ( 1999 – 2000г.)

и “БАHКА ДСК”ЕАД КЛОH СИЛИСТРА (2000 г.)

Каква е причината за тази виртуозна банкова еквилибристика с имота на семейство Пейчеви нямам представа. Ясно е обаче, че сем. Пейчеви имат собственост над два апартамента (общо 250 кв. м.) , един магазин и един склад в Силистра, както и един апартамент „за сина“ във Варна.

Да, действително, след даряването на Пламен Пейчев със самостоятелно жилище, навярно (по документи) семейство Пейчеви остават без дом в морската столица. Затова и на 22.05.2015 г. Пейчо Пейчев става единственият общински служител, който получава жилище, находящо се на бул. Цар Освободител 88, вхд В ет 2, ап. 4 – 110 квадрата

Блокът на бул. “Цар Освободител” 88

 срещу … 86.84 ст. месечен наем

Въпросният апартамент г-н Пейчев получава, като служител на Община Варна. Ценен кадър с ведомствено жилище. Лично от кмета. Нищо странно, освен може би наемната цена…

Но, все пак, няма нищо притеснително в това, заместник – кмет на Варна (от Силистра) да получи общинско жилище. По принцип.

Но когато на 02.02.2017 г.  същият от наемодател, тип – общински служител се превърне в „крайно нуждаещ се“, може би ще потърсим причината. И едва ли ще я открием в цитираната по-горе имотна декларация на Пейчев.

Всъщност не Пейчев, а апартамента му се превръща в апартамент за крайно нуждаещи се:

Така, Пейчев продължава да ползва въпросния апартамент, но вече като „гражданин с установени жилищни нужди“…

Това се доказва и от интервю на общинският съветник Григор Григоров за БНР от 15.02.2017 г., който тогава обяви,  че  единственият общински служител, който ползва общинско жилище към момента се казва Пейчо Пейчев.

„Той ползва едно от общо 52 жилища – собственост на Община Варна във фонд „Ведомствен“. Кой ползва останалите 51 жилища не е ясно.“ – пита се Григоров.

Приемаме информацията на Григоров за вярна, поне в частта че Пейчев все още живее там. Навярно обаче Григоров е пропуснал сесията на ОбС от 02.02.2017, по време на която жилището на Пейчев от фонд „Ведомствен“ преминава във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.

Защо?!?

В член 35, алинея 5 от „Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища“ изрично е записано, че „Ведомствените жилища могат да бъдат закупувани от техните наематели, ако същите са работили непрекъснато на щатна длъжност в общинската или районни администрации за срок не по-малък от пет години и са били наематели на това жилище не по-малко от две години.“

Алинея 6 пък гласи: „По молба на наемателите на ведомствени жилища, отговарящи на условията на алинея 5 Комисията по член 30 от настоящата наредба, изготвя становище до кмета на Община Варна,въз основа, на което същият прави предложение до Общински съвет Варна за преминаване на това жилище от фонд Ведомствен във фонд Продажби.“

Защо при положение, че Пейчев е суперзам от 2013 и наемател от 2015, същият не изчака до 12.08.2018 г. (на тази дата през 2013г. Пейчев е назначен за зам.кмет) за да отговаря напълно на условията на наредбата, според която догодина ще може да закупи въпросния апартамент?! Защо е необходимо апартаментът от фонд „Ведомствен“ да преминава към фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“?

Може би защото, като упълномощено от Портних лице, което да се разпорежда с фонд „Ведомствен“ , зам.кметът се е самонастанил във въпросното общинско жилище? И сега ще бъде отново настанен, този път „редовно“ от кмета на район Приморски?

Или защото в ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2016 г. фондовете са следните: 

И фонд „Продажби“ не съществува?

Истината е, че на 21.09.2016 г. ПК „Собственост и Стопанство“ към ОбС – Варна гласува решение, според което крайно нуждаещи се наематели на общински жилища имат право да си го закупят, поради факта, че иначе, в качеството си на наемател, а не собственик, същите не поддържат добросъвестно общинските имоти. Отделен е момента, че според общинската „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища“ местната администрация следи за съвестното поддържане на имота от страна на наемателите и ги лишава от право на наем в случай на недобросъствестно отношение…

В ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2016 г вече има един апартамент в блока на г-н Пейчев, заложен за продажба. Това е апартамент 11, ет.4, вх-А намиращ се на бул. „Цар Освободител“ 88.

Мотивите: Има постъпили искания за закупуване на общински жилища по райони, 51 на брой, фондът с който Общината разполага е стар и амортизиран, и „непрекъснато изисква отделянето на средства за основен ремонт и подръжки“. „Същите не са вменени изцяло за сметка на наемателите, които поради несигурноста в която се намират отказват да бъдат за тяхна сметка и това създава конфликт с представителите на етажната собственост.“

Сега, на г-н Пейчев му остава единствено да подаде своето заявление към Общината, с което да обяви желание да закупи въпросния имот на бул. “Цар Освободител” 88. Или пък да продължи да ползва въпросния апартамент срещу 86 лв за месец. Както прецени.

А ако хвърлим поглед към предишни продажби на общински апартаменти бихме установили, че средната цена, на която се купува квадратния метър общинска жилищна площ е 280 – 450 лв. Така (ако заложим горната граница)  можем да очакваме апартамента на Цар Освободител 88 да бъде придобит за малко под 25 000 евро. Или още по – малко (в зависимост от данъчната оценка на имота….).

Междувременно, напомняме на Община Варна, че според член 10, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища“ за двучленно семейство, като това на г-н Пейчев се предвижда жилище от 40 км. м. а не от 110 кв.м.

В противен случай, Община Варна е длъжна да приложи алинея 4 от член 10-и на същата Наредба, който гласи:

За финал, нека припомним следното:

Сградата, в която се намира апартаментът е разположена в парцел с обща площ от 5 дка. Върху него през 2008г. администрацията на тогавашния кмет Кирил Йорданов предостави право на строеж в полза на дружеството „Пътища и мостове“, за да построи там най-високата офис кула в града. Срещу това компанията трябваше да изгради в същия парцел и кооперацията, в която сега живее зам. кметът Пейчо Пейчев. Според обявените тогава намерения в апартаментите местната администрация трябваше да настани собствениците на имоти, отчуждени при свързването на булевардите „Васил Левски“ и „Цар Освободител“…

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook