Варна излиза на протест срещу Разпореждане на Варненски Административен Съд

February 22nd, 2016 | by gino
Варна излиза на протест срещу Разпореждане на Варненски Административен Съд
горещи теми
0

Варненци организират протест срещу решението на ВАС за допускане на леки автомобили в района на Морската градина на Варна. Протестът ще се проведе утре  23 февруари от 12.00 часа пред Варненски Административен съд.

Съдия Евелина Попова от XV състав на Варненски административен съд, след закрито заседание днес, е издала разпореждане към Община Варна за незабавното изтегляне на общинска полиция от Морската градина и упражняването на контрол от тяхна страна върху допускането на автомобили! Решението е с предварително изпълнение. т.е. някак си по – ниска инстанция в лицето на въпросната Попова, отхвърля решението на ВАС! “РАЗПОРЕДИ / НАРЕЖДА на началника на звено „Общинска полиция“ при община Варна БЕЗУСЛОВНО ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ предприетите от полицейските служители към звеното фактически действия по ограничаване на свободното придвижване на граждани с лични и служебни автомобили до обектите на територията на местност „Салтанат“ – гр. Варна. На основание чл. 253 ал. 2 изр. второ АПК разпореждането подлежи на незабавно изпълнение. Разпореждането може да се обжалва по реда на глава ХІІІ АПК в тридневен срок от издаването му пред ВАС РБ като обжалването не спира изпълнението му. “

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook