Видимите резултати: Последната година страната ни е с най-малко инвестиции от над 15 години

August 19th, 2017 | by gino
Видимите резултати: Последната година страната ни е с най-малко инвестиции от над 15 години
градска инфраструктура
0

Въпреки множеството декларирани и осъществени инвестиционни намерения в България, статистиката е категорична: България е на път да отчете най-лошата година при преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за последните 15 години. За първото полугодие предварителните данни на БНБ, които подлежат на неколкократна ревизия през годината, показват, че чужди инвеститори са вложили в страната ни едва 405 млн. евро. Това е с близо 50% по-малко спрямо същия период на 2016 г.

Статистиката можеше да е още по-трагична, ако през май и юни компании майки, основно регистрирани в Холандия и Швейцария, не са превели значителни суми по сметките на своите дъщерни дружества в България. Подобен вид трансфери се отчитат като „дългови инструменти“ от БНБ, а статистиката показва, че за полугодието общата им стойност достига 271 млн. евро. През май са дадени заеми за 110 млн. евро, а през юни – за 150 млн. евро. Междуфирменото кредитиране може да се използва за разширяване на производство и модернизация, но може да се ползва и за текущи плащания.

Лошите новини са при инвестициите в дялов капитал – придобиването и създаването на фирми, както и инвестициите в недвижими имоти. Тук дои има изтичане, което означава, че чужди инвеститори се оттеглят от страната.

Отрицателните вложения в дялов капитал и сравнително по-големите инвестиции в дългови инструменти показва, че чуждите компании по-скоро са склонни да разширяват своите производства, отколкото да създават нови тук. Подкрепа към това твърдение са и данните за реинвестираната печалба, която е на съпоставимо ниво с резултата от първото полугодие на 2016 г. За полугодието сумата на печалбите от предходните години, които са инвестирани отново в българската икономика, достига 260 млн. евро.

От предварителните данни на БНБ се вижда, че най-много инвестиции продължават да идват от Холандия. Тук трябва да се направи уговорката, че заради либералния си данъчен режим, почти офшорен, там са регистрирани и доста български фирми. На второ място като най-голям инвеститор е Швейцария, следвана от Турция.
1

economic.bg

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook