Видимите резултати: Милиони евро за европроекти в Румъния, а за България само критики

January 26th, 2018 | by gino
Видимите резултати: Милиони евро за европроекти в Румъния, а за България само критики
горещи теми
0
Европейската комисия определи 873 млн. евро за проекти за енергийна инфраструктура, след като в четвъртък (25 януари) държавите членки на общността постигнаха съгласие по предложението й.
По-конкретно сумата ще бъде разпределена между 17 проекта в областта на електроенергията и природния газ (за осемте от сектора на електроенергията ще се отпуснат 680 млн. евро, а за останалите девет – 193 милиона). Парите са по линия на Механизма “Свързана Европа” (МСЕ).

За изграждането на междусистемната връзка Франция – Испания по проекта “Бискайски залив” ще отидат 578 млн. евро. Тя почти ще удвои способността за пренос на ток между двете държави. Този ръст ще даде възможност за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници и ще допринесе за прехода към чиста енергия.

Един от най-големите проекти за енергийната инфраструктура в Германия – SuedOstLink, ще получи 70 млн. евро. Въпросният електропровод ще осигури така необходимата връзка между произвежданата на север вятърна енергия и центровете на потребление в южна Германия

За Румъния са предвидени 27 млн. евро. С тях ще се подпомогне изграждането на нов вътрешен електропровод между АЕЦ “Черна вода” и селото Стълпу. Според Еврокомисията по този начин ще се увечили междусистемната преносна способност между Румъния и България и ще се подпомогне интегрирането на вятърната енергия от черноморското крайбрежие.

Междувременно комисията смъмри нашата страна, че не е приложила изцяло европейското законодателство в областта на енергетиката. Тя очаква България да спазва разпоредбите за енергийните пазари, включително и правилата за отделяне на операторите на преносни системи от енергийните доставчици и производители, за повече правомощия на националните регулатори и за подобряване на работата на пазарите на дребно в интерес на потребителите.

frognews.bg

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook