Вкарват закон с тежки изисквания за добросъвестните търговци на горива! Резултатът: Малките ще затворят

March 11th, 2018 | by gino
Вкарват закон с тежки изисквания за добросъвестните търговци на горива! Резултатът: Малките ще затворят
горещи теми
0

В Народното събрание е внесен проект, наречен закон за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Той предвижда създаването на регистър към икономическото министерство на фирмите, които търгуват на едро и дребно, складират или транспортират горива. За да бъдат регистрирани, те ще трябва да отговорят на изисквания за висок уставен капитал и да предоставят банкови гаранции, а управителите им да отговорят на образователен и трудов ценз.

Законът въвежда определения на видовете дейности и обекти, като бензиностанция и вътрешен обект – такъв, от който се зареждат горива за собствено потребление. Вътрешните обекти, т.нар. ведомствени такива, ще трябва да отговарят на всички изисквания за бензиностанция, а ползвателите им да покрият изискванията за търговци на дребно, в това число минимален капитал и предоставяне на обезпечение. Заедно с това изрично се забранява продажбата на гориво чрез зареждане на превозно средство по друг начин освен от бензиностанция. Санкциите за търговците и потребителите при неспазване на разпоредбите на закона са тежки, като включват и конфискуване на превозни средства, без значение чия собственост са.

Вносителите на проекта са група народни представители от практически всички парламентарни групи. В мотивите си те се аргументират с необходимостта от справяне със сивия сектор, заемащ значителна част от пазара според компетентните ведомства. Също така са изтъкнали и неспособността на сега действащите закони да ограничат многобройните злоупотреби.

Остава открит въпросът доколко установените злоупотреби при продажбите на горива се дължат на пропуски в законите или на липсата на контрол по тяхното спазване и прилагане от страна на институциите. Добавянето на нов закон към множеството други, регулиращи и натоварващи сектора, трудно ще допринесе за намаляване на сивия сектор, ако институциите, които следят за прилагането му, са безсилни и неработещи.

Търговци коментираха, че сигурен ефект от превръщането на този проект в закон ще бъдат утежненията за добросъвестните участници на пазара. По-големите търговци ще покрият по-лесно изискванията, докато за малките такива увеличението на разходите ще е значително и дори непосилно. От компанията алармират, че това ще ограничи конкуренцията, а по всяка вероятност ще накара част от търговците и потребителите да преминат в сивия сектор, в опит да оцелеят. Увеличените разходи несъмнено ще намерят отражение и в цените на горивата, плащани от крайния потребител.

fermera.bg

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook