Възход за Варна – Михаил Колони vs Иван Портних

December 23rd, 2018 | by gino
Възход за Варна – Михаил Колони vs Иван Портних
градска инфраструктура
0

 “Вгледайте се внимателно в настоящето, което създавате. То трябва да прилича на бъдещето, за което мечтаете.” Алис Уолкър

 В края на 2018 г. дълговете на общинската администрация във Варна надхвърлиха 170 млн. лв.
 За 10 години дълговете на общинската администрация във Варна са нарастнали с над 340% или с над 120 млн. лв.
 Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението (или доходите) във Варненска област съгласно НСИ за 10 години са е увеличил само с 30% до 12517 лв за 2017 година.
 Между 2009-2015 година ПЧИ (Преките Чужди Инвестиции) в Община Варна са 3,6 пъти по-малко от Община Бургас съгласно НСИ.
 За 2015 година ПЧИ в Община Варна са 11,4 пъти по-малко от Община Бургас съгласно НСИ.
 Раждаемостта във Варна спада драстично през 2017 година, Във Варна са се родили 777 бебета от началото на годината до 16 март. Това е със 171 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Данните са от националния регистър на ражданията
 През 2010 година град Варна заема 86 място в Top 100 City Destinations Ranking (www.euromonitor.com), към 2012 година пада на 120 място извън класацията ТОП 100 класацията на най-посещавани дестинации в света. През 2010 година град Бургас заема 84 място в Top 100 City Destinations Ranking, към 2012 година вече заема 56 място в ТОП 100 класацията на най-посещавани дестинации в света.

Михаил Колони се установява във Варна през 1879 г. и става депутат във Второто Народно събрание. С присъщата си енергичност веднага се включва в обществения живот на града, като построява край Гебедже (Белослав) най-модерната моторна мелница в окръга. След като се присъединява към либералната партия, Колони е избиран на два пъти за кмет на Варна.

✔️ Управлението на града попада в ръцете на човек с познания, висока култура и практичен ум. От един малък ориенталски град с “криви и кални сокаци”, Колони се заема да създаде нов модерен европейски град с прави павирани улици, широки площади и сенчести градини.

✔️ Колони налага благоустройствените си планове с въображение и размах. Той предлага да бъдат изградени хотел и морски бани, пресушени блатата около града, прекарани широки главни улици, построени театрален салон и музей, изградени месни и зеленчукови хали, издигнат Катедрален храм.

✔️ Предвижда залесяване на нос Галата, защото “срамота е да виждат европейците тези голи баири” и Франгенските възвишения, за да предпази града от силните ветрове. Сам докарва фиданки и започва залесяване около езерото.

✔️ Идеята за превръщане на зеленчуковите градини в приморски парк се посреща с недоверие и присмех от общинските съветници. Далновидността на варненския кмет личи от отговора му на тези нападки: “Ако не днес, то утре, тая широка гледка ще бъде тясна за разходка на варненските граждани и вие с рамо ще си пробивате път, за да се разхождате” и още “Не искам да умра преди да видя този парк.”

✔️ Именно по негово време се осъществяват редица мероприятия по благоустрояването и превръщането на Варна в курортен център, като се създават редица красиви градски паркове и започва изграждането на Морската градина. Построени са и два малки пристана.

✔️ Под давление на видния възрожденец Общинският съвет на Варна отстъпва на княз Александър Батенберг землището на манастира „Свети Димитър“ за построяването на летен дворец на монарха – днешната резиденция „Евсиноград“.

✔️ В края на своя живот, похарчил състоянието си за Нова България, Михаил Колони получава поборническа пенсия.

✔️ При кметуването на Михаил Колони в морския град са построени халите, катедралната църква, училището „Свети Климент“ и др. и са открити общинската болница и родилният дом.

✔️ По негово предложение на 17 септември 1881 година общинският съвет взема решение да сключи заем от 1 000 000 лева, с който да построят модерен хотел с парк и морски бани, да пресушат блатистите места край Варна, да започне изграждането на градската канализация, да построят театър и хали. Това по-скоро е една дългосрочна програма, която не е възможно да се осъществи през 80-те години на ХIХ век.

✔️ Тази мащабна дейност постепенно изтощава видния български възрожденец, посветил живота и голяма част от средствата си разцвета на морската ни столица, той се разболява и умира през януари 1893 г. на 75-годишна възраст.

И при едни други кметове, но от ГЕРБ ……….

Теглени заеми от общинската администрация във Варна 2013-2018 година при кмет Иван Портних – ПП ГЕРБ:
 2018 година, Община Варна тегли 80 млн. лв. кредити за 13 проекта.:
1. Проект “Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”, местност Карантината, район “Аспарухово”, община Варна&. Предназначение: Mодернизиране и реконструкция на съществуващо рибарско пристанище, чрез което ще се осигури възможност за ефективно, регламентирано, сигурно и хигиенично разтоварване, съхранение, първа продажба и спедиция на уловите от риба и водни организми. Стойност на проекта: до 16 500 482 лв. с ДДС. Собствено финансиране на Община Варна до 5 419 206 лв. без ДДС – дългово финансиране – заем от Фонд за градско развитие за Северна България.
2. Проект “Реконструкция на улица от бул. “Първи май” към рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст Карантината, р-н Аспарухово, гр. Варна; Предназначение: Подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на улицата, безопасността на участниците в движението и осигуряване на комфорт на пътуващите, постигане на изискванията за достъпна среда за лица с увреждания, ще се реши отводняването на пътното платно, изграждане на ново улично енергоефективно осветление, тротоари, места за паркиране и велоалея за връзка с Аспарухов парк, плажа на кв. Аспарухово, рибарско пристанище, жилищни сгради и военното поделение. Стойност на проекта: 1 586 687 лв. с ДДС, осигурени чрез заем.
3. Проект “Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 “за стадион”, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/ с адрес ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна. Предназначение: Изграждане на спортен комплекс със съвременни условия за практикуване на различни видове масов спорт за живущите в район “Владислав Варненчик”, гр. Варна, който да осигурява безопасност и достъпност за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания. Стойност на проекта: 7 512 691 лв. с ДДС , осигурени чрез заем.
4. Проект “Парк и спортни съоръжения в УПИ VI “за спортен комплекс”, кв. 36 по плана на кв. “Виница”, гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес ул. “Албатрос”, кв. “Виница”, гр. Варна; Предназначение: Изграждане на спортен комплекс със съвременни условия за отдих и практикуване на различни видове масов спорт за живущите в кв. “Виница”, който да осигурява безопасност и достъпност за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания. Стойност на проекта: 1 762 807 лв. с ДДС осигурени чрез заем и 107 148 лв. от бюджета на Община Варна.
5. Проект “Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ “за парк и спортен терен”, кв. 36 по плана на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 10135.2554.155 по КК/ с адрес ул. “Студентска”, гр. Варна. Предназначение: Изграждане на спортен комплекс със съвременни условия за практикуване на различни видове масов спорт за жителите на кв. “Левски”, който да осигурява безопасност и достъпност за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания. Стойност на проекта: до 2 187 267 лв. с ДДС от заем и финансиране от бюджета на Община Варна до 123 696 лв.
6. Проект “Изграждане, основен ремонт и реконструкция на спортни и фитнес площадки на открито в училищата на територията на община Варна; Предназначение: Привеждане на съществуващите спортни площадки в училищните дворове в съответствие с нормативите за отделните видове спорт, създаване на условия за спорт на учениците и населението и пълноценно използване на свободното време на младите хора, подобряване на инфраструктурата в училищните дворове. Стойност на проекта: 5 334 000 лв. с ДДС осигурени чрез заем.
7. Проект “Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в детски градини и детски ясли на територията на община Варна; Предназначение: Привеждане на съществуващите площадки за игра на открито и спорт в детски градини и детски ясли в съответствие с изискванията на нормативната уредба за осигуряване на безопасни условия за игра на открито и повишаване качеството на жизнената среда за децата, подобряване на инфраструктурата в прилежащите дворове. Стойност на проекта: 4 401 912 лв. с ДДС. До 4 356 000 лв. ще бъдат осигурени чрез заем от финансова или кредитна институция и финансиране от бюджета на Община Варна до 45 912 лв.
8. Проект “Рехабилитация/основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна; Предназначение: Подобряване на инфраструктурата и облика на градската среда, подобряване на експлоатационните характеристики на улици/участъци от улична мрежа, създаване на достъпна, комфортна и безопасна среда за гражданите и гостите на Община Варна. Стойност на проекта: до 20 000 000 лв. с ДДС. Начин на финансиране и обезпечаване: Дългово финансиране в размер до 17 000 000 лв. с ДДС – заем от финансова или кредитна институция/облигационен заем. Финансиране от бюджета на Община Варна до 3 000 000 лв. с ДДС.
9. Проект “Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна; Предназначение: Модернизиране и реконструкция на зоопарка в съответствие на нормативните изисквания и стандарти, превръщането му в привлекателно място за отдих и развлечение за гражданите и гостите на града. Стойност на проекта: 1 200 000 лв. с ДДС, осигурени чрез заем.
10. Проект “Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна; Предназначение: Осигуряване на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността; “Кризисен център за деца”; и “Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица. Стойност на проекта: 2 473 741 лв. Начин на финансиране и обезпечаване: Безвъзмездна финансова помощ от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 за допустими разходи в размер до 1 924 619 лв.; Дофинансиране на недопустими разходи от Община Варна до 549 122 лв. в т.ч.; дългово финансиране до 500 935 лв. – заем.
11. Проект “Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ ; Предназначение: Модернизация на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот чрез реконструкция, обновяване и обзавеждане на сградата на филиал ТМПЦ-Варна. Стойност на проекта: 7 163 218 лв. Начин на финансиране и обезпечаване: Безвъзмездна финансова помощ от ОП “Региони в растеж” 2014-2020 за допустими разходи в размер до 5 730 574 лв.; Финансиране със заем от Фонд за градско развитие за Северна България в размер до 1 432 644 лв.
12. Проект “Модернизация на културна инфраструктура в град Варна НЧ “Петко Рачев Славейков”. Предназначение: Модернизация на културната инфраструктура на град Варна и подобряване на условията за достъп до културен живот. Стойност на проекта: 593 060 лв. Начин на финансиране и обезпечаване: Безвъзмездна финансова помощ от ОП “Региони в растеж” 2014-2020 за допустими разходи в размер до 473 011 лв. 1
13. Проект “Реставрация, консервация и социализация на туристически обекти в община Варна; Предназначение: Опазване и популяризиране на културното наследство и подобряване на конкурентноспособността на българския културен туризъм, чрез развитието на регионалния туризъм. Стойност на проекта: 9 779 150 лв. Начин на финансиране и обезпечаване: Безвъзмездна финансова помощ от ОП “Региони в растеж” 2014-2020 за допустими разходи в размер до 4 889 575 лв.; Финансиране със заем от Фонд за градско развитие за Северна България в размер до 4 889 575 лв.

 2018 година, Община Варна сключи договор с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за предоставяне на заем за съфинансиране на проектите „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ и „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ , финансирани по ОП “Региони в растеж“, както и за проекта „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна”. Документът бе разписан от Иван Портних. Заемът, одобрен с решение на Общинския съвет, ще бъде с максимален размер до 10 160 615 евро.

 2017 година, В края на 2017 г. дълговете на общинската администрация във Варна надхвърлиха 100 млн. лв.

 2017 (ноември) година, Още един заем от над 36 млн. лв. изтегли община Варна. Той трябва да покрие недопустими разходи и мостово финансиране на проектите за строеж на пречиствателна станция в курорта Златни пясъци, за естетизация на градската среда, за изграждането на синя зона и за втората фаза на проваления в първата си част проект “Интегриран градски транспорт на Варна”.

 2017 година, Община Варна тегли заем близо 73 млн.лв. за финансиране на редица инфраструктурни обекти във Варна. Почти половината пари от новия заем ще отидат за довършването на булевард „Васил Левски“. Останалата част от сумата ще е за пробива на булевард „Сливница“, за проектите „Естетизация и модернизация на градската среда“, втората фаза на „Интегриран градски транспорт“, доизграждането на пречиствателна станция за отпадни води в курорта „Златни пясъци“ и въвеждането на „синя зона“.

 В края на 2016 г. дълговете на общинската администрация във Варна надхвърлиха 61,1 млн. лв.

 2015 година, Община Варна поема нов дългосрочен дълг в размер 43 млн. лв. Част от кредита или 15 млн. лв. 2 изтеглен за обновяването на 230 детски площадки. Изграждането на всяка от тях излиза средно по 65 000 лв. Сумата според специалисти е завишена най-малко с 1/3 от реалните разходи. Защо е необходимо обновяването им да стане с привличане на дълг, а не с финансиране по оперативна програма? Отделно местната администрация е санкционирана от управляващите органи по съответните европрограми с над 3 млн. лв., като половината от сумата е непризнати разходи. Със средствата можеше да се изградят две училищни спортни зали.

Теглени заеми от общинската администрация във Варна 2009-2013 година при кмет Кирил Йорданов – ПП ГЕРБ:

 2012 година, Общият дълг на Община Варна е в размер на (към 31.12.2011г.) 65 932 761 лв.. Това е реалният дълг на община Варна.
– През 2002 г. 3 000 000 евро общински облигационен заем – изплатен.
– През 2005 г. общински облигационен заем 7 700 000 евро – изплатен през 2010 г.
– Банков заем 2007 г. – 2019 г., 30 000 000 лв.
– Лизинг 2006 г. – 2012 г., 3 840 000 лв.
– Лизинг 2007 г. – 2012 г., 3 360 000 лв.
– Банков заем 2009 г. – 2019 г., 15 000 000 лв.
– Облигационен заем 2010 г. – 2012 г., 11 734 980 лв.
– Банков заем 2011 г. – 2021 г., 12 000 000 лв.
– ФЛАГ – приблизително 17 000 000 лв.

 2010 година, Община Варна тегли заем 10 млн. лв. от ФЛАГ за Реконструкция на кръстовище на бул. “Цар Освободител” с бул. “Христо Смирненски” – 3 200 000 лв.; Реконструкция на ул. “Атанас Москов” от път ІІ-2 до ул. “Кольо Фичето” – 3 100 000 лв.; Основен ремонт /рехабилитация на улична мрежа/ – 1 300 000 лв. (до 70% от общия капиталов разход); Благоустрояване пространство северно от бл. 18, бул. “Христо Ботев” – 820 000 лв.; Реконструкция на ул. “Ген. Колев” в участъка от бул. “Чаталджа” – полагане на високоволтов ел. кабел (съфинансиране на проект по ОП “РР”) – 840 000 лв.; Изграждане на водопроводни отклонения в кв. Аспарухово – 500 000 лв.; Изграждане на канализация в с. Тополи – 240 000 лв.

 2009 година, Община Варна тегли облигационен заем 4 млн. лв. и още 3,8 млн. лв. банков кредит.

 2009 година, Πpeз тaзи гoдинa oбщинa Bapнa щe инвecтиpa 22.9 млн. лв. в peмoнт и изгpaждaнe нa нoви гpaдcĸи пътищa. Oĸoлo 60 нa cтo oт тaзи cyмa щe бъдe ocигypeнa чpeз бaнĸoв ĸpeдит. Зa peaлизaциятa нa ĸaпитaлoвaтa пpoгpaмa нa oбщинaтa щe бъдaт пpивлeчeни oбщo 50 млн. лв. зaeмни cpeдcтвa. Oт мecтнитe пpиxoди щe бъдaт зaдeлeни 2.1 млн. лв.,

Дойчин Ников, Фейсбук

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook