Депутатите гласуват изваждането на фермерите от Закона за горивата

January 14th, 2020 | by gino
Депутатите гласуват изваждането на фермерите от Закона за горивата
горещи теми
0

Депутатите в парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата ще гласуват днес в 16:00 ч. Законопроекта за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Закона за горивата), внесен от Министерски съвет на 06.12.2019 г.

В мотивите към проекта се посочва, че от приложното поле на закона се изважда дейността по временното съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели. Става дума за горива, които са предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба.

Промените предвиждат отпадане на изискването фермерите да водят специални регистри и да се отчитат за дейността си в Министерство на икономиката.

Законът и наредбата към него бяха приети с изключително неодобрение от земеделските производители в цялата страна. Абсурдните изисквания към стопаните бяха остро критикувани и от експертите от Асоциацията на земеделските производители в България. Като пример за недообмислени изисквания бяха посочени множество текстове закона, сред които изискването хората, занимаващи се със земеделие да водят регистъра задължително на хартия, въпреки че живеем в дигитално общество.

Извън обхвата на закона остава също така и зареждането на собствени и/или наети пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на строители, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и на съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица, използвани за извършване на дейности или предоставяне на услуги съгласно сключен договор във връзка със строежа.

768--biofuels

Агризона.бг

 

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook