ДЕСЕТ ЧУЖДЕСТРАННИ КАМАРИ НАСТОЯВАТ ПРЕД БОРИСОВ ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА

January 26th, 2016 | by gino
ДЕСЕТ ЧУЖДЕСТРАННИ КАМАРИ НАСТОЯВАТ ПРЕД БОРИСОВ ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА
горещи теми
0

Американската търговска камара, Бизнес клуб Белгия – България – Люксембург, Британско-българска бизнес асоциация, Българо-швейцарска търговска камара, Германо-българска индустриално-търговска камара, Италианска търговска камара, Камара на испанската промишленост и търговия в България, Конфиндустрия България, Френско-българска търговска и индустриална камара и Холандска търговска камара в България са изпратили днес следното отворено писмо до Бойко Борисов:

Уважаеми господин министър-председател,

Долуподписаните камари изразяват загриженост от последните развития, свързани с осъществяването на дългоочакваната реформа на съдебната система и засилващото се впечатление, както в страната, така и сред международните инвеститорски среди, че в България има недостиг на върховенство на закона. Нашето мнение е, че натрупаните и нерешени проблеми в правосъдието са системни и изискват също такъв подход за тяхното елиминиране, подход, който да е основан на принципа на справедливостта и върховенството на закона и на стратегията за реформи, одобрена от Народното Събрание.

Създаденото усещане, че реформата не се случва, води до неувереност от страна на инвеститорите и действащите в страната икономически субекти. Понижава се желанието за инвестиции в България в полза на други държави. Има ли инвестиции, ще има динамична и развиваща се икономика. Това е ключът към развитието на България и успешното осъществяване на нужните реформи в останалите сектори, като здравеопазване, образование, околна среда, инфраструктура и т.н. Без икономика и без добавена стойност, постигната чрез законни средства и инвестиции, положително и устойчиво развитие в страната не може да се очаква. А от това страда и ще продължи да страда цялото общество. В крайна сметка, изчерпва се един от най-ценните негови ресурси — доверието.

Търговските камари вярват, че в правосъдната система има качествени професионалисти, отличаващи се с безупречен морал и почтеност, хора, познаващи проблемите и имащи воля за промяна, експерти, които работят за ефективно и справедливо правораздаване и защитават правото и доброто име и репутация на българската съдебна система. Търговските камари изразяват своята съпричастност с усилията за реални промени отвътре в правосъдната система, които осигуряват необходимата независимост на съдиите и магистратите. Камарите вярват, че тези хора знаят как и могат да осъществят така нужните реформи.

В заключение долуподписаните камари биха искали да подчертаят, че нито една реформа на правосъдната система не би била възможна без политическа воля за прилагане на закона. Реформа не означава само законодателстване, но и изпълнение и прилагане на законовите норми – това ще повиши доверието на българското общество и бизнеса в правосъдната система.

изтеглен файл

Отвореното писмо е с изпратено копие до президента Росен Плевнелиев, вицепремиерите Румяна Бъчварова, Томислав Дончев, Меглена Кунева и Ивайло Калфин, министъра на правосъдието Екатерина Захариева и председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Според varnahot.com това е поредният звучен шамар за правителството, което дойде уж с намерението за съдебна реформа. За да се стигне до такова писмо явно корупцията и опорочената съдебна система са достигнали до такива чудовищни размери, които вече са непоносими за чуждестранния бизнес.

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook