Държавата дари имоти на Общини Петрич и Бургас! Във Варна съветниците от ГЕРБ стопират дарения за града

July 14th, 2016 | by gino
Държавата дари имоти на Общини Петрич и Бургас! Във Варна съветниците от ГЕРБ стопират дарения за града
градска инфраструктура
0

Предисторията. Преди година правителството взе решение да прехвърля безвъзмездно неизползвани държавни имоти, които могат да се използват от общините за инвестиционни намерения. Решението бе взето с цел подпомагане на местната власт в привличането на инвестиции и откриването на нови работни места.  По този начин се стимулира местната власт да изгражда индустриални зони и да подобрява условията за инвестиране. Естествено, за да се случи това съответната община трябва да представи съответните инвестиционни проекти и да подаде официално искане за прехвърляне на имотите. Как от това наистина добро правителствено решение се възползваха отделните общини?

Община Петрич

С решение на Министерски съвет правителството одобри искането на община Петрич за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху два поземлени имота – частна държавна собственост, за изграждане на индустриален парк в близост до града.  Очаква се там да бъдат привлечени експортно ориентирани инвестиции, да се създадат нови работни места и по-висок икономически ръст. Двата терена с обща площ над 187 дка се намират в местностите „Амушеви лъки“ и „Тръстен имот“ край Петрич.

Община Бургас

След молба от страна на Община Бургас държавата предостави безвъзмездно на общината имот, намиращ се в Промишлена зона „Север”. Теренът с площ от почти 6 дка се намира в съседство с общински терени, с които ще бъде обединен, за да се включи в обхвата на Индустриален и логистичен парк – Бургас. Изграждането на Индустриален и логистичен парк е мярка в подкрепа на икономиката в района и разкриване на нови работни места чрез привличане на български и чуждестранни инвеститори.

Община Варна

На сесията на местния парламент, общинските съветници от ГЕРБ се противопоставиха твърдо на идеята да бъде изпратено писмо до премиера Бойко Борисов с молба държавата да предостави безвъзмездно имоти в кв.Аспарухово за изграждане на нова инфраструктура.Имотите са на предприятието „Рибни ресурси“ . Общинските съветнициот ГЕРБ са предпочели Община Варна да плати на държавата за тези имоти 2 млн.лв при условие, че от 6 години насам е обичайна практика държавата да не иска пари за дадени за общинска инфраструктура терени. Чии интереси защитават съветниците от ГЕРБ? На град Варна или партийните интереси на ГЕРБ? Цинично звучи изказването на председателят на групата на ГЕРБ в ОбС Марица Гърдева, която заяви, че трябва да сме скромни и толерантни, ние, варненци, тъй като за града били отпуснати много средства през последните две години.

Докато другите кметове направиха пътека до Министерски съвет да лобират за инвестиции и държавна помощ за градовете си, докато другите общини градят индустриални зони и привличат заводи, то ние варненци видиш ли да се снишим, да си траем и да сме благодарни?!? Г-да съветници ние ви избрахме да защитавате интереса на нас варненци и на нашия град, а не да се мазните на партийните си шефове! Засрамете се ако можете и започнете да работите за Варна!

 

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook