Ето от какво се отказват!

August 21st, 2020 | by gino
Ето от какво се отказват!
ваши репортажи
0

Ето от какво се отказват!
Това е ПРЕАМБЮЛЪТ на настоящата Конституция, написан навремето от поета Валери Петров, и премахнат днес от Данаил Кирилов в проекта на ГЕРБ, защото звучал много социалистически. Така го обясни доц. Румяна Коларова.

“Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ,
като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост;
като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност;
като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България,
прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази
КОНСТИТУЦИЯ…”

Валерия Велева, Фейсбук

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook