Земеделци получиха втория транш от 11 млн. лв. за намален акциз върху газьола

January 16th, 2018 | by gino
Земеделци получиха втория транш от 11 млн. лв. за намален акциз върху газьола
горещи теми
0

Държавен фонд „Земеделие“ преведе втори транш от близо 11 млн. лв. на 8 250 земеделски стопани по „Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Отстъпката на литър гориво е на стойност 0,40 лв за литър.

Средствата представляват остатъка от индивидуалния размер на държавната помощ за всички земеделски стопани по схемата. В края на 2017 г. бяха преведени близо 73 000 000 лв. представляващи 87.21 % от одобрения размер на държавната помощ.

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Отстъпката за литър гориво е определена в размер на 0.40 лева.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Фермерите, отглеждащи животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

economic.bg

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook