Как се допусна откровено етническата партия ДОСТ да бъде регистрирана? Български ли е „българският“ съд?

July 31st, 2016 | by gino
Как се допусна откровено етническата партия ДОСТ да бъде регистрирана? Български ли е „българският“ съд?
горещи теми
0

Декларация относно допуснатото вписване на ПП ДОСТ с председател Лютви Местан

Със свое Решение № 125/29.07.2016 г. Върховният касационен съд на Република България допуска вписване на политическа партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност“ (ПП ДОСТ) с председател Лютви Местан.

Във връзка с този силно дискусионен акт, държим да припомним становището на Конституционния съд, изложено в негово Решение № 1/29.02.2000 г.: „За конституционността на една партия трябва да се съди преди всичко от нейната дейност. Не е достатъчно преценката да се извършва само от заявеното в устава и програмата. Уставът на една партия може да се окаже една книжна фасада, целяща само да се улесни регистрацията й, затова е необходимо да се види каква е в действителност дейността на тази партия, прикрита от фасадата. Възможно е документите да прикриват цели, намерения и дейност, различни от тези, които те публично са обявили. Необходимо е да се сравни съдържанието им с практическата дейност на самата партия.“

Това ни подтиква да се обърнем преди всичко към народните представители в 43-то Народно събрание, Президента, Министерския съвет и Главния прокурор.Призоваваме ги да се възползват от правомощието си по чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България и да оспорят конституционността на ПП ДОСТ пред Конституционния съд.Вярваме, че специализираните органи и събраната от тях информация ще обосноват всяка стъпка в тази насока и ще защитят установения правов ред в страната. В противен случай, всяко въздържание от конкретно възложените им функции следва да бъде тълкувано като отстъпление от неотменимия дълг да се пази националното и държавното единство на Република България.

30.07.2016 г.
Движение „Възраждане“

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook