КЗК: Доказан картел при веригите бензиностанции! Ще имат ли топки държавните органи да наложат глоби?

October 10th, 2016 | by gino
КЗК: Доказан картел при веригите бензиностанции! Ще имат ли топки държавните органи да наложат глоби?
горещи теми
0

Фактите:

Над 690 млн. лева глоба може да бъдат наложени на Лукойл за картелно споразумение. В малко по-малък мащаб глоби заплашват още шест вериги бензиностанции: Shell България, Ромпетрол България, Еко България, OMV България, Петрол АД, НИС Петрол. Как се стигна до това положение и какво тояно се случи ще проследим по надолу в статията.

Немислимото се случи:

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви твърдения за участие в картел на дружествата Лукойл България ЕООД, Еко България, Shell България, OMV България, НИС Петрол и Петрол АД. Нарушението се изразява в забранено споразумение и/или съгласувана практика за обмен на ценова информация и провеждането на обща ценова политика и обмен на информация за реализирани обеми продажби (пазарни дялове) и друга пазарна информация за целите на ценовото сътрудничество.

Какви могат да са последствията:

Глобата, която се предвижда от закона при такова нарушение може да достигне до 10% от годишния оборот на всяка една от уличените вериги. Дали обаче ще имат топки от държавните институции да наложат такива глоби? Опитът в България досега ни навежда към вариант най-много за някакво споразумение. За разлика от България в съседна Румъния не се церемонят много. Там съответната комисия при доказани нарушения наложи много милионни глоби на петролните компании, като най-голямата глоба бе за Лукойл Румъния.

лукойл-3

Предисторията:

Производството е образувано по повод самосезиране на КЗК за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и/или чл. 101 от ДФЕС на пазара на горива, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика. В рамките на производството са извършени поредица проверки на място от страна на Комисията в офисите на основните дистрибутори на горива на дребно. Въз основа на направения икономически и правен анализ Комисията счита, че действията на горепосочените дружества представляват нарушение, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика за обмен на ценова информация и провеждане на обща ценова политика. Определението не подлежи на обжалване. Ответните страни и молителят имат право на достъп до материалите по преписката и право в срок от 30 дни да представят писмени възражения и да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения. През февруари Комисията за защита на конкуренцията публикува секторния анализ на пазара на горива, който показа наличие на неконкурентни практики на този пазар. КЗК започна проверка за споразумение, нарушаващо конкуренцията на пазара (по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията) срещу седем компании – Shell България, Ромпетрол България, Еко България, OMV България, Петрол АД, НИС Петрол и Лукойл България.

Какво следва:

Ние предполагаме, че най-вероятно от веригите като за начало ще обжалват решението на КЗК. При евентуално потвърждаване на решението може би ще последва един дълъг процес по преговори или договорки между веригите и КЗК и най-вероятно накрая ще се стигне до признаване от страна на веригите на тази нелоялна търговска политика в замяна на налагане на символични за това нарушение глоби.

Подозренията:

Фактът, че информацията за предявяване на твърдения за картел излиза точно в началото на предизборната компания надали е случайно. Така инициативата за борбата срещу картелите преминава към управляващите и се прави опит да се тушира единия независим играч – Марешки. Допълнително до тези изводи води и оповестеното решение веригите да обжалват след изборите показва, че развръзката няма да е от значение за изборите, т.е. не е сигурно дали изобщо ще се стигне до глоби и най-вероятно е КЗК само да вдига пушилка предизборно. Че инициативата на КЗК е предизборна е и решението да не се налагат глоби, а да се използва вариантът с предявени твърдения. На пръв поглед веригите изглеждат наказани, но при избрания вариант за предявено твърдение възможността да се стигне до реални санкции е съвсем малка. Както се казва – много шум за нищо. За нищо, но преди избори.

Ако обаче за момент предположим, че имаме нормална държава и независими органи, то би трябвало незабавно да се наложат глоби в размер на 10% от миналогодивние оборот на всеки един от нарушителите. В този случай само Лукойл би трябвало да плати над 690 млн. лева глоба!

472377873

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook