Конституционния съд реши: Плевнелиев ще назначава служебния кабинет, а Радев ще насрочва изборите

November 23rd, 2016 | by gino
Конституционния съд реши: Плевнелиев ще назначава служебния кабинет, а Радев ще насрочва изборите
горещи теми
0

Президентът Росен Плевнелиев може само да назначи служебно правителство, а неговият наследник Румен Радев ще трябва да разпусне парламента и да насрочи нови избори. 

Това става ясно от решението на Конституционния съд, който отказа да направи тълкуване на чл. 99, ал. 7 от Конституцията, каквото искане отправи Плевнелиев.

Президентът попита КС дали в последните три месеца от своя мандат държавният глава насрочва нови парламентарни избори, без да е разпуснал Народното събрание.

От Президентството обясниха искането със съществуването на различни мнения в общественото пространство и в правната литература по този въпрос.

С 10 на 2 гласа КС отклони искането на Плевнелиев за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 99, ал. 7 и прекрати делото.

На особено мнение по въпроса са Кети Маркова и Анастас Анастасов. Все още не е ясно какви са техните аргументи.

КС посочва, че разпоредбата, за която Росен Плевнелиев поиска тълкуване, е “пределно ясна”.

“Съпоставянето на изречение второ и изречение първо на ал. 7 на чл. 99 от Конституцията очертава в контекста на предмета по настоящето дело, какво може и какво не може президентът през последните три месеца на своя мандат. Той има правомощието да назначава служебно правителство, но няма правомощие да разпуска Народното събрание. Несъмнена е забраната. Нормата е императивна. Тя отговаря на въпроса, който президентът поставя в своето искане. Отговорът е отрицателен за президента в хипотезата на чл. 99, ал. 7, изр. първо от Конституцията”, пише КС, цитиран от “Правен свят”.

КС подчертава, че определянето на датата за изборите е свързано с разпускането на Народното събрание, а президентът няма право да разпусне парламента в последните три месеца от мандата си.

В ал. 5 на чл. 99 от Конституцията се казва, че “актът, с който президентът разпуска Народното събрание, определя и датата на изборите за ново Народно събрание”.

“Текстът показва неразривната връзка между разпускането на съществуващото Народно събрание и насрочването на изборите за ново Народно събрание, което трябва да се извърши едновременно. Посоченото конституционно положение е в съгласие и с чл. 64, ал. 3 от Конституцията, който постановява, че избори за ново Народно събрание се произвеждат най-късно до два месеца след прекратяване на пълномощията на предишното”, пише в определението на КС.

Разпускането на Народното събрание и свързаните с него нови избори са действия, които са изключени от правомощията на действащия президент с неизтекъл мандат от по-малко от три месеца, но са сред първостепенните неотложни задължения на новоизбрания държавен глава след встъпването му в длъжност, посочва още КС.

В определението конституционните съдии пишат още, че не искат да бъдат използвани за конюнктурни политически интереси.

“Задължително тълкуване не може да се извършва в отговор на доктринерен спор или конюнктурни политически интереси”, пише КС.

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook