Лозан Панов за Данаил Кирилов: Без да обезпокоявам най-добрия юрист на управляващите…

February 12th, 2020 | by gino
Лозан Панов за Данаил Кирилов: Без да обезпокоявам най-добрия юрист на управляващите…
горещи теми
0

Министър Данаил Кирилов трябва да каже кога, с какво и с какви действия или бездействия съдия Андон Миталов е накърнил престижа на съдебната власт, че предлага уволнението му.

С тази уговорка председателят на ВКС Лозан Панов коментира днес искането на правосъдния министър съдията, на когото бе наложена забрана да влиза в САЩ, да бъде уволнен по члена за уронване на престижа на съдебната власт.

“За да е всичко публично и ясно…”, Панов каза тази сутрин, че е качил на сайта на ВКС всички материали по казуса – а именно, самото определение на Миталов, с което на база чл. 68 от НПК пуска обвинения в шпионаж Николай Малинов в чужбина, искането на бившия вече главен прокурор да главния инспектор и становището на Инспектората, с което е прекратена проверката за действията на съдията.

Панов е пуснал сутринта и още две напомнителни писма – дали има нещо срещу Миталов – до главния прокурор и КПКОНПИ.

“За да пренесем темата извън политика и емоции, важното е да се направи задълбочен анализ на нормата на чл. 68 от НПК”, каза Панов.

Именно въпросният член според претенцията на бившия обвинител № 1 Сотир Цацаров е нарушен от Миталов: най-просто казано, защото е “пуснал” искателя (Малинов) директно в чужбина в резултат на негова молба, а според главния прокурор – той трябвало да иска това от прокурора и само при отказ съдията да се заема с темата. На въпрос на Клуб Z – какво мисли по въпроса, Лозан Панов препрати към становището на Инспектората – че обвиняемият спокойно може да пусне молба директно до съда и НПК не е нарушен.

Затова Панов коментира иронично:

“За да се стигне до основателно искане, то трябва първо да е допустимо – отбеляза той по повод искането на Данаил Кирилов за уволнение на Миталов. – Без по никакъв начин да обезпокоявам най-добрия юрист на управляващите, смея да кажа, че това предложение съдържа множество непълноти, неясноти и съм сигурен, че днес на заседанието на Съдийската колегия – ако точката бъде включена като такава – това е тема, която ще бъде разисквана.”

Панов няколко пъти препрати към заключенията на Инспектората на ВСС, който бе категоричен, че действията на Миталов не са незаконни.

Както е известно, Миталов е в болнични, но дори след като оздравее, е в доста сложна ситуация. Лозан Панов я коментира така:

“Той е поставен в ситуация, в която трябва да доказва отрицателни факти. Той е поставен в ситуация, в която е посочено, че е свързан със сериозна корупция и той трябва да доказва, че това не е така.

Много често се задава въпросът защо в България няма осъдителни присъди за корупция. А за да има такива, е нужно да има дело. За да има дело, е нужно да има обвинителен акт. За да има обвинителен акт, сами разбирате, че трябва да има досъдебно производство. Така че – много резонен е въпросът: образувано ли е такова досъдебно производство, кога е образувано, на какво основание, по какъв законен повод… (досега от прокуратурата не са дали данни да са водили такова разследване – б.р.). Това са много важни въпроси.

Във всички случаи това предполага наказателен казус, а такъв до момента никой не е заявил, че съществува.”, каза Панов.

Съдийската колегия реши да разглежда точката “Миталов” като извънредна в дневния си ред. После обаче гласува тя да се гледа “на тъмно” като дисциплинарка, само трима гласуваха “за” разисквания при открити врати.

На заседанието е дошъл и самият министър Кирилов, който иначе не участва в заседанията на Съдийската колегия на ВСС. Колегията трябва да реши дали да образува дисциплинарно дело срещу Миталов, като предложението на дисциплинарната комисия е негативно – предложението на Кирилов да се остави изобщо без движение.

Председателят на ВАС Георги Чолаков пък цитира член от Закона за съдебната власт, според който може министърът да бъде върнат “на поправителен”, за да си отстрани неточностите в искането за уволнение на Миталов:

“Когато в предложението не се съдържа изложение в какво се състои дисциплинарното нарушение, съответно кои обстоятелства водят до определяне на дисциплинарно наказание, съответната колегия на Висшия съдебен съвет не образува, съответно не продължава дисциплинарно производство, като на вносителя на предложението се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности.”

Така и завърши този казус за днес: с пълно единодушие от 12 гласували (при един отвод от Севдалин Мавров) Съдийската колегия даде на Кирилов срок от една седмица да си отстрани нередностите в искането.

Той ще трябва “да изложи фактически обстоятелства, за които твърди, че съставляват виновно неизпълнение на служебните задължения”. Също така – да посочи дата, място на извършване на нарушението, номер на делото, както и кои разпоредби на НПК са нарушени, за всяко от твърдяните действия се иска да посочи какво е дисциплинарното нарушение, да представи факти и обстоятелства в тази посока..

Кадровиците предоставят на Кирилов и становището от Испектората, в което, както споменахме, се казва, че няма нарушение от страна на Миталов.

Освен това се прие “за сведение” становището на дисциплинарната комисия, което е недвусмислено – да се остави “без движение” искането на министъра.

Напомняне

Иначе в двете писма на Лозан Панов – до Иван Гешев и до Сотир Цацаров, той напомня, че очаква информация по повод на изявлението на държавния секретар на САЩ.

В писмото до главния прокурор се казва: “Напомням Ви, че с писмо от 6.02.2020 г. (…) Ви помолих да ме уведомите дали е образувано досъдебно производство за престъпление от общ характер срещу съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд и провеждано ли е разследване. Ако отговорът е положителен – на какъв етап от развитието си се намира производството, за какво престъпление е образувано, въз основа на какви конкретни законен повод и данни.

Помолих да посочите също дали са постъпвали сигнали и/или жалби срещу посоченото лице с характер на съобщение за извършено престъпление; извършвани ли са в тази връзка проверки по реда на чл. 145, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за съдебната власт и чл. 196, ал. 1, т. 6 Наказателно-процесуалния кодекс.”

Писмото до председателя на КПКОНПИ, пак с дата 6.02., е сходно. И в двете писма председателят на ВКС посочва, че до днес, 11.02.2020 г., във Върховния касационен съд не е получен отговор на писмата му, а поисканата информация е необходима спешно с оглед на реакцията на българската съдебна система в отговор на изявлението на държавния секретар на САЩ.

А ето и как Данаил Кирилов обоснова днес искането си – накратко – съдията уронил престижа на съдебната власт, защото САЩ така били казали.

 

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook