МОЖЕ ЛИ БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПРЕБОРИ С КОРУПЦИЯТА?

May 13th, 2018 | by gino
МОЖЕ ЛИ БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПРЕБОРИ С КОРУПЦИЯТА?
горещи теми
0

Всички имаме усещането, че корупцията е нещо лошо и тя наистина е такава. Това е така, защото от нея страда цялото общество, тъй като обществените поръчки отиват в ръцете не на тези, които заслужават, а на онези, които дават подкупи, и тъй като средствата, които трябва да отидат за изключително важни сфери и задачи, попадат в нечии джобове. Заради корупцията нямаме достатъчно развита и добра инфраструктура, нямаме качествени здравеопазване, образование, справедлива съдебна система, правоохранителни органи, пенсионно осигуряване, грижи за бедните и инвалидите и т.н. Индексът за възприятие на корупцията (Corruption Perceptions Index) показва ясна корелация между нивото на корупция и икономическото благоденствие на страните. Този индекс доказва, че жизненият стандарт е обратно пропорционален на корупцията, т.е. колкото е по-малка корупцията в едно общество, толкова по-добре живее то, и обратното – колкото повече корупция има в една държава, толкова по-зле живеят нейните граждани. Корупцията облагодетелства отделни хора или малки групи за сметка на всички останали, изяждайки от техните доходи и възможности за достоен живот.

В нашето общество има различни мнения относно причините и вината за това негативно явление. Някои обвиняват политическата система, други – партиите, трети – Европейския съюз, четвърти – Русия, пети – Конституцията, шести – съдебната система, седми – законодателството и т.н. Но това е като стрелба в празното, тъй като преборването на корупцията не е свързано с промяна на системата или институциите, а с промяна на съзнанието. Докато хората имат корумпирано съзнание, системата, каквато и да е тя, ще бъде корумпирана, защото функционалността на системата се определя не от правилата и институциите, а от хората, които работят в нея. Когато хората са корумпирани, те корумпират и системата, дори и да е най-напредналата в света. Ако в едно общество липсва необходимата минимална критична маса от неподкупни хора, то не е в състояние да се пребори с корупцията, независимо от системите, които въвежда и с които експериментира, защото системите са функции на хората, които ги представляват.

Дори и най-съвършената система ще бъде корумпирана, ако в нея попаднат корумпирани хора, защото именно хората правят системата такава, каквито са те. Ако некадърен и пиян водач седне зад волана на най-добрия автомобил и го подкара, няма никакво значение колко добро е превозното средство, защото неговото поведение ще зависи изцяло от този, който го кара. Така стоят нещата и със системите – ако в тях има корумпирани хора, и те ще са корумпирани, тъй като качествата на системите се определят от качествата на работещите в тях. Отличен пример за това са българските закони, които са синхронизирани със законодателството на Европейския съюз, т.е. с най-добрите правни норми в демократичния свят. Но виждаме, че на българска почва те не вършат същата работа както в някои други страни. Следователно едни и същи закони функционират по различен начин в различните държави. И това се дължи не на географското разположение или климата, а причината е в хората, които ги прилагат и които трябва да ги спазват, защото законите са само писани норми, които обаче биват съблюдавани от служителите в съответните институции и от гражданите изобщо.

А може ли корумпирани хора да се преборят с корупцията? На този въпрос можем да си отговорим като се запитаме може ли престъпници да се преборят с престъпността. Как може дадено общество да се пребори с корупцията, ако то самото я генерира? Защото корупцията се прави от хората, а не от системите и институциите, тъй като и системите, и институциите се правят от хората. Големият въпрос пред нас е има ли българското общество сили, т.е. има ли сред нас достатъчно некорумпирани хора, за да се преборим с корупцията, която ни разяжда и която влияе изключително негативно на икономическото ни развитие?! И нека не се заблуждаваме, че експериментирайки с различни системи, партии и политици, ние ще се избавим от корупцията, защото борбата с нея се свежда до промяна на мисленето у всеки от нас, следователно отговорността е на всички нас!

Виктор Кордон

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook