На Общински съвет Варна най-сетне му просветна и реши да се създаде “Индустриално-технологичен парк”

December 3rd, 2017 | by gino
На Общински съвет Варна най-сетне му просветна и реши да се създаде “Индустриално-технологичен парк”
градска инфраструктура
0

Изоставени площи във Варна, които са бунище в момента ще се превърнат в най-новия индустриално-технологичен парк в България. Общински съвет – Варна подкрепи предложението на кмета Иван Портних за учредяването на общинско акционерно дружество, с което ще се постави началото на изграждането на новата зона за бизнес в морската столица.

След широка дискусия в зала „Пленарна“ предложението на кмета получи миналата седмица подкрепата на общинските съветници. Решението е едноличен собственик на капитала да бъде Община Варна. Намеренията са на по-късен етап в него да влезе „Националната компания индустриални зони“, като изкупи 50% от акциите. Напълно реалистично е държавата да стане акционер в рамките на 6 месеца, обясни зам.-кметът Пейчо Пейчев.

Общината ще участва в новоучреденото дружество с апорт на имот с площ от близо 42 700 кв. м. на Островната зона под Аспарухов мост, а впоследствие ще бъдат приобщавани още терени, с което паркът поетапно ще се разширява.

В момента тази територия е превърната в бунище, но има потенциала да стане привлекателна индустриална зона. Капиталът на „Индустриално-технологичен парк Варна“ е в размер на 2 332 150 лв. Предметът на дейността му ще бъде изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем или продажба на дълготрайни активи, общо управление на зоната с цел получаване на печалба от предоставените обслужващи дейности.

Дружеството ще се занимава още с консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

Добромир Радушев, monitor.bg

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook