Не му се махат от главата! Майките на деца с увреждания поставиха ултиматум на премиера Борисов

July 12th, 2018 | by gino
Не му се махат от главата! Майките на деца с увреждания поставиха ултиматум на премиера Борисов
протести
0
 Не му се махат от главата! Майките на деца с увреждания поставиха ултиматум на правителството на Борисов! Те поискаха от властта до 1 октомври парламентът да приеме три закона, гарантиращи нормален живот на всички хора с увреждания. Трите закона са: 1. Закон за личната помощ, 2. Закон за хората с увреждания и 3. Закона за социалните услуги.  От инициатива „Системата ни убива” са категорични, че ако до 3 октомври това не се случи, майките ще преминат към ефективни стачни действия.

До изтичането на срока на ултиматума палатковия лагер зад парламента ще остане, за да вади очите на законотворците и да им напомня всеки ден, че не са си свършили работата.

Ето и отвореното писмо на майките, адресирано до председателя на парламента Цвета Караянчева и премиера Бойко Борисов.

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 44 – ТО НС НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

 

Относно:  НЕОБХОДИМИТЕ РЕФОРМИ В СФЕРАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Уважаема г-жо Караянчева,

Уважаеми г-н Борисов,

Премиерът, заяви в публичното пространство, че в системата на Министерство на труда и социалната политика, средствата, отпускани за хората с увреждания не се изразходват ефективно и не стигат до хората с увреждания.

През последните години и настоятелно по време  на организираните 6 национални протеста и националната кампания „СИСТЕМАТА НИ УБИВА“, ние нееднократно сме заявявали същото и сме настоявали за цялостна реформа в политиките, насочени към хората с увреждания.

 

Едно от основните ни искания и предложения по време на протестите винаги е било  и остава въвеждането на Закон за личната помощ. През последните дни, въпреки провалените преговори между Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет на тема Закон за личната помощ с протестиращите родители на деца с увреждания и Националния Омбудсман, все пак проектозаконът беше внесен в НС и се очаква неговото обсъждане и гласуване. Същевременно работни групи в МТСП работят по останалите два основни закона, касаещи правата на хората с увреждания в България– Закон за хората с увреждания и Закон за социалните услуги.  Това са първите стъпки към реформиране на СИСТЕМАТА, КОЯТО НИ УБИВА!

 

Едновременно с това, основен фактор, за да се извърши цялостната реформа е НАЛОЖИТЕЛНАТА ПРОМЯНА във функциите на АСП и АХУ при изпълнение на политиките за сектора. Политиките, свързани с хората с увреждания не следва да бъдат прилагани от АСП! АСП следва да бъде ангажирана единствено с проекти, свързани с интеграционната политика и бедността. АХУ следва да е тази единна институция в изпълнителната власт, която да отговаря за ПРИОРИТИЗИРАНЕ на политиките за сектора на хората с увреждания и прилагането им на национално и регионално ниво!

 

И това следва да  бъде ясно регламентирано в посочените 3 закона!

 

Същевременно следва да бъде регламентиран и контролът върху изпълнението на  политиките в сектора от страна на АХУ, както и прозрачността на разходваните средства, тъй като има сериозни основания да се счита, че понастоящем АХУ по никакъв начин не работи в посока ефективност на разходваните средства и защитаване правата на хората с увреждания в България.

 

С настоящия документ, бихме искали да заявим своята НЕПОКЛАТИМА ПОЗИЦИЯ  по

отношение на тези първи стъпки към реформите.

НИЕ – представителите на шестте национални протеста и подкрепящите ни граждани и организации – НЯМА ДА СЕ ОТКАЖЕМ и

 

НАСТОЯВАМЕ:

В срок до 1 октомври 2018 г.

1.      да бъдат ГЛАСУВАНИ И ПРИЕТИ, респективно влезли в сила трите ключови закона, гарантиращи така необходимите реформи в политиките насочени към хората с увреждания – Закон за личната помощ, Закон за хората с увреждания, Закон за социалните услуги. Общественото очакване е те да бъдат съобразени с нашите искания и предложения, които считаме за напълно основателни и съобразени с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която би следвало да е водещ  документ в действащите политики и в България.

2.      АХУ да бъде реформирана и да й бъдат делегирани функциите, които ще гарантират правилното провеждане на политиките, гараниращи правата на хората с увреждания в България.

 

Уважаема г-жо Караянчева,

Уважаеми г-н Борисов,

НАСТОЯВАМЕ да проявите политическа воля и да дадете ход на реформите в политиките за деца и възрастни с увреждания!

Ако в поставения от нас срок обсъжданите в настоящия документ закони не бъдат приети, ние ще продължим с протестните си действия с всички позволени от закона форми, вкл. чрез съдействието на европейските институции. А дотогава, продължаваме с мирни протести чрез палатковите лагери и работата в работните групи.

Ограбването на обществото чрез хората с увреждания в България трябва да бъде прекратено! Правата на хората с увреждания в България като пълноправни граждани на обществото трябва да бъде гарантирано!

С реформи!

Първата стъпка за това ще е ВАШАТА ВОЛЯ за ПРИЕМАНЕТО на трите основни закона до 1 октомври 2018 г. и промяната на изпълнителния орган, пряко отговорящ за тяхното цялостно прилагане.

 

 

Инициатива „ Системата ни убива“

                                                  Майки на деца с увреждания

 

     гр. София

08.07.2018 г.

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook