Няма картел при горивата! КЗК забрани на служители на различните петролни фирми да говорят помежду си

March 29th, 2017 | by gino
Няма картел при горивата! КЗК забрани на служители на различните петролни фирми да говорят помежду си
горещи теми
0

Два дни след изборите комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не откри картел на пазара на горива. Това е заключението на антимонополния орган, който прекратява образуваното на 25 февруари 2016 година производство за установяване на нарушение от страна на  Шел България“ ЕАД, „Ромпетрол България“ ЕАД, „Еко България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „Петрол“ АД, „НИС Петрол“ ЕООД, „Лукойл България” ЕООД и сдружение „Българска петролна и газова асоциация“.

Производството трябваше да установи дали има нарушения по чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията – т.е. дали е наличе картел между играчите. Текстът в закона гласи следното:

Чл. 15. (1) Забранени са всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, като:

1. пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия;

2. разпределяне на пазари или източници на снабдяване;

3. ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;

4. прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;

5. поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.

КЗК не е открила основания да продължи производството. Комисията съобщава обаче, “че независимостта на поведението на предприятията е необходимо да бъде гарантирана в максимална степен, с оглед обективните характеристики на пазара”.

Затова КЗК задължава „Лукойл България” ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД да приемат мерки под формата на вътрешни процедури, които гарантират:

– забрана на контакти и обмен на информация  с дружества – конкуренти и техните служители;

– забрана на контакти между служителите на собствените и конкурентните бензиностанции;

– забрана на обсъждане, получаване или предоставяне на търговска информация в рамките на работата в Сдружение „Българска петролна и газова асоциация“;

– дисциплинарно наказание – уволнение за служители, които не спазват изискването за конфиденциалност на търговската информация.

clubz.bg

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook