Отворено писмо относно Аспарухов мост

September 30th, 2020 | by gino
Отворено писмо относно Аспарухов мост
градска инфраструктура
0

Отворено писмо относно Аспарухов мост до (АПИ, МРРБ, кмет Иван Портних, Община Варна и областна управа – Варна):
(1) г-н Антон Антонов – директор АПИ;
(2) г-н Георги Терзийски – председател на УС на АПИ;
(3) г-н Иван Портних – кмет на Община Варна;
(4) г-н Тодор Балабанов – председател на Общински съвет Варна;
(5) г-н Стоян Пасев – областен управител на Варна;
(6) г-н Николай Нанков – зам.министър МРРБ и г-жа Петя Аврамова – министър МРРБ.

Уважаеми Господа,

Многократно поставихме въпроса с моста във Варна да бъде решен окончателно и държавнически. И във връзка с това сме съзирали всички инстанция за последните 2 (две) години да предприемат незабавни действия с писмо 92-00-10/09.01.20 год. до МРРБ, с писмо 31-03-4/09.01.20 год. до Министерство на транспорта, с писмо РД-18-9907-87/14.11.2018 год. до Областна управа – Варна и до г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател и РД16024790ВН_003ВН до г-н Тодор Балабанов, председател на Общински съвет-Варна.

Поради липса на всякакъв отговор на държавни инстанции, поради видимо неглижиране на проблема, поради постоянно бягство на длъжностни лица (3) и (6) от срещи и лична отговорност, поради липса на решителни действия явно в причини от липса на експертност, или видимо поради нежелание в поемане на лична, персонална или политическа отговорност сме принудени да ви уведомим днес и публично, че в цел гарантиране на експлоатационната безопасност на Аспарухов мост е нужно незабавно да извършите и да разпоредите извършване на следните действия:

1️⃣ Незабавно извършване на геодезически замервания за деформация на Аспарухов моста от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг ЕС сертифициран орган.

⚠️ По публични данни геодезически замервания на Аспарухов мост не е извършвана от 1999 година [1,4,5].

2️⃣ Незабавно извършване на проверка и обтягане на 78394 болтове (високоякостни съединения на триене фрикционни) от ЕС акредитирана (независима) служба, ЕС сертифициранa служба или компания.

⚠️ По публични данни проверка на 78394 болтове – не е извършвана от 1999 година [2,4,5].

3️⃣ Незабавно извършване неразрушаващо изпитване (NDT) на носещата стоманената конструкция на моста за липса на рискови уморни пукнатини от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг ЕС сертифициран орган.

⚠️ По публични данни такава проверка – не е извършвана за последните 20 години [3,4,5];

(3.1) Задължително всичките дефекти да се картографират (снимки. място и разкритие) и да бъдат описани в техническият паспорт на съоръжението, като некритични и критични дефекти – нужни за постоянно наблюдение или за остраняване незабавно.

(3.2) Да назначи със заповед – отговорен за постоянно месечно наблюдение на всички налични дефекти и задължително за тяхна инспекция след всяка земетресение – лице, орган и в разпореждане за издаване на констативен протокол, след всеки извършен оглед;

4️⃣ Незабавно извършване оглед – визуален и неразрушаващо изпитване (NDT) на носещата стоманенобетонна конструкция на моста за липса на критични пукнатини от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг ЕС сертифициран орган.

⚠️ По публични данни такава проверка – не е извършвана за последните 20 години [3,4,5];

(3.1) Задължително всичките дефекти да се картографират (снимки. място и разкритие) и да бъдат описани в техническият паспорт на съоръжението, като некритични и критични дефекти – нужни за постоянно наблюдение или за остраняване незабавно

(3.2) Да се назначи със заповед – отговорен за постоянно месечно наблюдение на всички налични дефекти и задължително за тяхна инспекция след всяко земетресение – лице, орган и в разпореждане за издаване на констативен протокол след извършен оглед;

5️⃣ Незабавно извършване оглед визуален и неразрушаващо изпитване (NDT) на носещите колони (видимо компрометирани с пукнатини на основни до канал 1) за липса на критични пукнатини от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг ЕС сертифициран орган.

⚠️ По публични данни такава проверка – не е извършвана за последните 20 години [3,4,5];

(3.1) Задължително всичките дефекти да се картографират (снимки. място и разкритие) и да бъдат описани в техническият паспорт на съоръжението (като некритични и критични дефекти – нужни за постоянно наблюдение или за остраняване незабавно).

(3.2) Да се назначи със заповед – отговорен за постоянно месечно наблюдение на всички налични дефекти и задължително за тяхна инспекция след всяко земетресение – лице, орган и в разпореждане за издаване на констативен протокол след извършен оглед;

6️⃣ Незабавно извършване обследване и изготвяне на експертна оценка на всички носещите колони (видимо компрометирани с пукнатини по основни колони до канал 1) от гледна точка на сеизмична устойчивост и от съотвествие към действащите днес в Европа евронорми за сеизмична устойчивост от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг ЕС сертифициран орган, настояваме той да е извън България и да от Европа.

⚠️ По публични данни такава експертна оценка – не е извършвана за последните 20 години [3,4,5];

7️⃣ Незабавно да се назначи техническо обследване, ремонт и сертификация на всички ремонтни (ревизионни) колички на Аспарухов мост;
(7.1) В срок до 1 месец всички ремонтни (ревизионни) колички на Аспарухов мост да бъдат технически обследвани;
(7.2) В срок до 2 месеца всички ремонтни (ревизионни) колички на Аспарухов мост да бъдат бъдат ремонтирани;
(7.3) В срок до 3 месеца всички ремонтни (ревизионни) колички на Аспарухов мост да бъдат сертифицирани в годност за движение и ползване;
(7.4) В срок до 3 месеца със заповед да бъде определен – орган и лица ЕС сертифицирани от правоспособност, които да провеждат след всеки инцидент (земетресение, голямо ПТП или друг тежък инцидент) огледи съответно по точки 3️⃣5️⃣.

8️⃣ В срок до 4 месеца от завършване на всички експертизи 1️⃣6️⃣ да се назначи техническа експертиза за окончателно освидетелстване на Аспарухов в мост от годност за експлоатация (в години) от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг ЕС сертифициран орган европейски (насояваме да е извън България от Европа).

9️⃣ В срок до 5 месеца от завършване на всички експертизи (и налична техническа експертиза 7️⃣ за окончателно освидетелстване на Аспарухов в мост от годност за експлоатация в години) от ЕС акредитирана (независима) лаборатория или друг сертифициран орган да се изготви инженерен план (проект от стъпки) на нужните действия по отстраняване на всички констатирани дефекти и нужно в обем подсилване на всички носещи колони съгласно експертиза 6️⃣ по проект.

1️⃣0️⃣ В срок до 6 месеца (или след изготвяне на технически план на нужните действия по отстраняване на всички налични дефекти и нужно в обем подсилва на носещи колони) да бъде проведен открит конкурс за избор експертен оценител (ЕС сертифициран) за изготвяне на финансова оценка за пълният капитален ремонт нужен в обем на Аспарухов мост за постигане на неговата експлоатационна безопасност в фиксиран срок (миниум за 10 години).

1️⃣1️⃣ В срок до 7 месеца (или след изготвяне от експертен оценител /ЕС сертифициран/ на финансова оценка за пълният капитален ремонт на Аспарухов мост в нужният финансов ресурс), да се плануват бюджетни средства и да бъде проведен открит конкурс за планово отстраняване на всички дефектите и за извършване на пълен капитален ремонт в регламентиран срок от ЕС компания с нужната професионална компетентност и ЕС акредитация.

(11.1). Плюс избор на независим ЕС сертифициран надзорен контрол по качествено на изпълнение.

Уведомя ви публично, че Аспарухов мост е проектиран за земетресение от 7-а степен по скалата на Рихтер. Съгласно действащите евронорми всички нови мостове се проектиран в Европа до 9-а степен по скалата на Рихтер, а за всички вече изградените мостове – стоманенобетонна конструкция в Европа особено след трагедията в Италия се предприемат незабавни мерки по експертна оценка за липса на критични пукнатини до 2020 година, и инженерни мерки по укрепване на носещите основи по отношение на сеизмична устойчивост в срок до 2021 година.

В случай, че не предприемете описаните действия по освидетелстване 1️⃣8️⃣ на Аспарухов мост, моста ще се намира в риск от възможен инцидент при претоварване при ремонт или при силен земетръс. А в случай на инцидент с моста в бъдеще поради явно ваше бездействие от държавническа безотговорност ще бъдете преките виновни, всички вие длъжностни лица или всички поименно – вече публично уведомени.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Важно за държавници в България: Имайки впредвид, че видимо отговорните длъжностни лица в България имат системен и генерален проблем от години с дължавническото и дълновидно планиране което е пряко свързано с липса на експертна (елементарна инженерна) подготовка в заемани постове ще си позволим също да ви информираме от необходимите действия, които вие управниците би трябвало държавнически отдавна да предвидите в цел превенция и в цел гарантиране на безопасност още преди започване на капитален ремонт на един сложен мост, като Аспарухов мост:

⚠️1️⃣ Аспарухов мост от години се нуждае от Интегрирана автоматизирана система за контрол на трафика и управление на двупосочно движение по всички платна.

Още преди 2 години лично съзирах г-н Стоян Пасев Областен управител на Варна, че струпването на МПС в километри задръстване на моста е изключително опасно и води до риск от голям инцидент. Уведомих го, че след инцидента в Италия в Европа се изпълнява ЕС програма за гарантиране на безопасност на всички мостове в цяла Европа.
Допълнително, още преди 2 години предвидихме и с писмо РД18006292ВН/28.03.2018 год. предложихме лично на г-н Иван Портних – кмет и на Община Варна участие в конкретен мащабен проект с ЕС финансиране, който предвижваше реализация включително и на такава система в цел превенция и в управление на всички рисковете при бедствия за цялата територия на Община Варна и област Варна – към момента предложението е без отговор и без заявен интерес – никакъв от Община Варна за 2 години.

Такъв проект можеше още преди 2 години да бъде заявен за европейско финансиране и да бъде изпълнен в рамките на месеци. В случай, че изпитвате затруднения експертни в изготвяне на такъв елементарен проект днес 21 век в Европа, които е изключително важен от гледна точка на гарантиране на безопасността на съоръжението (Аспарухов мост) при капитален ремонт сме готови да ви помогнем с експертен капацитет, такъв проект – идеен да бъде изготвен с нужната обосновка за ЕС финансиране в цел още тази 2020 година да бъде внесен в Брюксел за ЕС финансиране на технически проект и за цялостна реализация с ес безвъзмездно финансиране преди започване на цялостният капитален ремонт, които извършван без реализирана такава система автоматично ще гарантира пак на варненци – месеци километри в задръствания и нерви, да не говорим за рискове от инциденти.

Също сме готови да ви демонстрираме видео от извършване на капитален ремонт на мостове с налична такава система в Европа и от цял свят, която система е позволила интелигентно управление на трафика през време извършваният цялостен капитален ремонт – без едно задръстване на моста и без струпване на МПС на самият мост. Тази интегрирана система е изключително важна и в цел спиране (частично или цялостно) на движението на МПС преди моста при изключително опасни инциденти – катастрофа с МПС, локален пожар или в случай опасно земетресение.

Такава система би трябвало Аспарухов мост, ако Варна действително се управлява от държавници да има реализирана много отдавна още преди години за 15 години членство на България в Европа и при налични млн.евро безвъзмездни средства – налични, но за съжаление напълно не използвани от възможности към днес за град Варна.

⚠️2️⃣ Аспарухов мост от години се нуждае от модерна Система за структурен мониторен на конструкцията на моста в постоянен мониторинг /Structural Health Monitoring (SHM) System /

Мостовете (включително Аспарухов мост) и транспортната им инфраструктура са подложени на екстремни условия на натоварване от околната среда, като сняг, дъжд, буря и екстремна топлина. Това може да доведе до ускоряване на процеса на влошаване на строителните материали като бетон и стомана. Освен това физическите натоварвания (причинени от увеличаване на трафика, натоварване от задръствания особено при ремонт, и въздействие от движещи се камиони с големи товари), могат да ускорят процеса на стареене и до поява на критични дефекти опасни за цялостта на конструкцията на моста. Всичко това може да повлияе отрицателно на товароносимостта на тези конструкции.

SHM системите осигуряват 24/7 непрекъснато дистанционно онлайн наблюдение на различни компоненти в мостова конструкция. Събраните данни от структурата (също важни параметри – за критично провисване, вибрация, резонанс или други) се предават обратно към система за събиране и анализ на място, която извършва всички необходими анализи. Когато се запише необичаен сигнал (отговор от сензор), се генерират предупредителни съобщения до хората, отговарящи за поддръжката и наблюдението на моста.

Една така SHM система струва примерно от 1,5-1,7 млн.евро. След инцидента в Италия в Европа се изпълнява мащабна ЕС програма за гарантиране на безопасност на всички мостове в цяла Европа – вероятно нашите управници не се осведомени за това?.
Такава система SHM на Аспарухов мост може напълно реално за половин година да се реализира чрез ЕС финансиране (в обем безвъзмездно финансиране). И отново държавническият въпрос към всички вас управниците на Варна и на България, защото такава система която в реално време може да гарантира безопасността на Аспарухов мост – години вече не е реализирана? Защо?

Д-р инж. Дойчин Ников, Дойчин Ников
Председател СНЦ “КЧИЗ”, https://bsezcluster.org/

#Антон_Антонов #АПИ #Георги_Терзийски #Иван_Портних #Община_Варна #Тодор_Балабанов #Общински_съвет_Варна #Стоян_Пасев #Николай_Нанков #МРРБ #Петя_Аврамова Бойко Борисов – фен клуб Бойко Борисов – Фен Клуб

Българска национална телевизия. БНТ bTV Новините BtvNews bTV Новините Здравей, България Аз, репортерът 7/8 TV Телевизия 7/8 TV Вечерното шоу на Слави Трифонов Информационна Агенция и Вестник Монитор Monitor.bg fakti.bg БНТ Варна

Източници:
[1] #Дойчин_Ников: Геодезически замервания за деформация на Аспарухов моста не са правени от 1999 година?
https://www.facebook.com/groups/1000501697062116/permalink/1019299738515645/
[2] #Дойчин_Ников: 78394 болтове на Аспарухов моста не са проверявани от 2000 година?
https://www.facebook.com/dojchin/posts/10207725793179456/
[3] #Дойчин_Ников: 40 години на Аспарухов мост не е направено нито едно неразрушаващо изпитване (NDT) на заваръчните шевове на носещата стоманената конструкция на моста за наличие на рискови – уморни пукнатини?
https://www.facebook.com/dojchin/posts/10207726756083528/
[4] Bridge Preservation and Maintenance in Europe and South Africa. January 2005. Publisher: USDOT Federal Highway Administration:
https://www.researchgate.net/…/298792725_Bridge_Preservatio…
[5] Bridge Design to Eurocodes Worked examples:
https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/…/Bridge_Design-Eurocode…

Снимка на Doychin Nikov.

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook