От днес 25 май ще се прилагат новите по-строги правила за защита на личните данни в ЕС

May 25th, 2018 | by gino
От днес 25 май ще се прилагат новите по-строги правила за защита на личните данни в ЕС
горещи теми
0

От днес, 25 май, в ЕС ще се прилагат нови правила за защита на данните. Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар: „Утре новите правила на Европа за защита на данните ще се превърнат в реалност. Неприкосновеността на личния живот на европейските граждани ще бъде по-добре защитена, а предприятията ще ползват един и същ набор от правила в целия ЕС. Надеждните правила за защита на данните са базата за функционирането на единния цифров пазар и за процъфтяването на интернет икономиката. Новите правила гарантират, че гражданите могат да имат доверие в начина, по който данните им се използват, и че ЕС може да се възползва максимално от възможностите,предлагани от основаната на данни икономика. Нашите нови правила за защита на данните бяха договорени поради конкретна причина: две трети от европейците бяха обезпокоени от начина, по който се обработваха данните им, и имаха чувството, че не могат да контролират информацията, която предоставят онлайн. Предприятията се нуждаят от яснота, за да могат да разгърнат дейността си в ЕС по безопасен начин. Неотдавнашните скандали с данните потвърдиха, че с по-строги и по-ясни правила за защита на данните постъпваме правилно в Европа“.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова:

„Личните данни са златото на 21-ви век. Ние оставяме данните си на практика с всяка направена стъпка, особено в цифровия свят. Що се отнася до личните данни днес, хората са изложени като в аквариум. Защитата на данните е основно право в ЕС. Благодарение на новите правила европейските граждани отново ще могат да упражняват контрол върху своите данни. Сега имаме избор и можем да решим какво става и кой с какви видове данни разполага. Можете да попитате и предприятията трябва да ви отговорят. Можете също така да вземете данните си, ако решите повече да не използвате съответната услуга. Предприятията също ще имат полза от новите правила, тъй като тези правила ще бъдат едни и същи навсякъде и предприятията ще си взаимодействат само с един орган. Това улеснява разгръщането на стопанска дейност в друга държава членка. Правилата се основават на подход, отчитащ риска. Предприятията, които печелят пари от нашите данни, са натоварени с повече отговорности. Те следва също да дават нещо в замяна на потребителите — поне сигурността на техните данни. Предприятията, чиято основна дейност не включва обработката на данни, имат по-малко задължения и трябва най-вече да гарантират, че данните, които обработват, са защитени и се използват по законен начин. Ще има също така много строги правила. Всички, особено предприятията, които печелят от личните ни данни, ще имат интерес да спазват правилата. С Общия регламент относно защитата на данните Европа потвърждава цифровия си суверенитет и се подготвя за ерата на цифровите технологии. Освен това новите правила започват да налагат стандарт за неприкосновеността на личния живот в световен план. Те ще помогнат да се възвърне доверието, от което се нуждаем, за да успеем в една глобална цифрова икономика”.

fakti.bg

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook