Президентът Радев като лъч надежда да спре унищожаването на Българските ВВС!

January 22nd, 2017 | by vencio1980
Президентът Радев като лъч надежда да спре унищожаването на Българските ВВС!
горещи теми
0

Встъпването на ген.Румен Радев в длъжност президент на България , ще доведе неимоверно и до много полемики за бъдещето на Българските ВВС. Като бивш генерал именно от тези войски ,Радев не може да остане далеч от тежките  им проблеми. Историята на развитие на въздушните сили е всъщност история за краен  упадък, започнал още от началото на демократичните промени и крайно затвърдил се след влизането на България в НАТО. От членството ни в Алианса българската политика в отбра­ната и сигурността се влияе от решенията, взимани не в България. Съгласно Стратегическата концепция за отбраната и сигурността на страните членки на НАТО се поставя ангажимент за Северноатлантическия пакт да осъществява непрекъс­ната реформа в армиите на страните членки от бившия Източен блок. В раздела „Ос­новни задачи и принципи” е за­писано, че съюзниците се ан­гажират с постоянен процес на реформа, модернизация и трансформация. За нас това означава преобразуване на структурата на българска­та армия, осъвременяване и подмяна на целия технически парк. За държава в преход и на икономическото равнище, на което се намираме от 15-20 години, това е непосилна за­дача.

Тъй като България е член­ка на НАТО, изграждането и развитието на Въоръжени­те сили на Р. България се ос­новава на няколко принципа, които се възприемат от по­литиците и военните като базови. Първият е ИНТЕГРА­ЦИЯ. Има се предвид инте­грацията на силите на НАТО и на ЕС. Или принципът на­шите бойни формирования, цели, задачи и способности на въоръжените сили да са уед­наквят с тези на НАТО. Това е превърнато във водещ принцип. Според този водещ принцип ИНТЕГРАЦИЯТА, бой­ните ни самолети, които са руски, трябва да се сменят със западни. Интеграцията на въоръжените ни сили не може да стане, докато имаме бойни изтребители МиГ 29 и МиГ 21. Те трябва да бъдат изведени от строя и под­менени със западна техника.След 1989 г. под диктовката на западните сили страни членки на НАТО България започва снемането от въоръжение на 400 бойни самолета, за да остане днес с 15 (от които летят два ), и затваря 9 авиобази. В края на  80- те години Българските ВВС разполагат с 224 МиГ – 21; 90 – МиГ 23; 4 МиГ – 25; 22 МиГ – 29; 23 СУ- 22; 31 СУ – 25; или общо 400 бойни самолета. Към тях трябва да добавим и 44 бойни хеликоптера Ми-24 и 18 Ми- 8.

Днес трябва да създаваме отново военен потенциал, с който да гарантираме сигурността на държавата .Но  модерната военна техни­ка е лукс, който могат да си позволят само богатите дър­жави. България за съжаление не е от тях. Лъч светлина е именно ген .Радев,който като върховен главнокомандващ познава добре проблемите на нашата войска и се надяваме да е проводник на промените ,които ще осигурят нейното бъдеще!

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook