Решено е: Варна ще се разширява на юг към Звездица

February 9th, 2018 | by gino
Решено е: Варна ще се разширява на юг към Звездица
градска инфраструктура
0

Варна постоянно увеличава своето население и града все повече отеснява. Възможностите за развитие на Морската столица се определя от географските особености. Ограничаването на изток от морето, на север от възвишенията ограничава изборът до разрастване на града или на запад или на юг. На запад град Аксаково ограничава разширяването и единствената възможност остава южната посока. На това мнение е и комисията по архитектура към Общински съвет-Варна. Комисията одобри нов Подробен устройствен план и План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на близо 85 дка. Терените са намират в местността „Поляните“ и са изцяло частна собственост, стана ясно на последното заседание н комисията. Територията е предназначена за жилищно, нискоетажно строителство. Сградите ще са до 3 етажа и до десет метра височина, обясни главният архитект на Варна, Виктор Бузев. Парцелите са с различна площ от 700 и 4 000 кв. м.

Както всеки друг проблем и този проблем с разширението на Варна се решава на парче. Няма дългосрочна стратегия, няма анализ и оценка на съществуващата инфраструктура. Все повече варненци вече са избрали да живеят в квартал Аспарухово и вилните зони Боровец, Галата, Ракитника и селата Звездица, Приселци и Бенковски. Преди да се зачват нови квартали е редно да се помисли за достъпът до тях. Аспарухов мост вече не е достатъчен и нуждата от алтернатива е все по-крещяща. Кметът трябваше отдавна да настоява пред правителството за финансирането на такъв мост. Пари има, щом за едно разширение на булевард държавата даде цели 80 милиона! Всичко е въпрос на желание и упоритост! Иначе най-лесно е да очуждим парцел и да го пуснем за застрояване на “нашите” фирми, което май е и истинската причина за всичко!

 

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook