Софийски университет отваря филиал в Бургас

November 1st, 2018 | by gino
Софийски университет отваря филиал в Бургас
градска инфраструктура
0

Софийският университет ще отвори свой филиал в Бургас. Проектът бе одобрен на заседание на Академичния съвет на Алма матер. Във филиала ще се обучават студенти в магистърска степен по професионалните направления “Икономика” и “Администрация и управление” . Ще има възможност за обучение в редовна и задочна форма като магистърска степен ще продължава година и половина.

Освен това са предвидени и програми и специализации за магистрите:

– Икономика и финанси (задочно обучение);

– Бизнес администрация;

– Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги;

Business Administration – Strategic Management (in English);

– Business Administration – Human Resources Development (in English);

– Счетоводство и анализ на големи данни;

– Дигитален маркетинг;

– Управленски информационни системи;

– Икономика и управление на публичния сектор.

Във филиала ще преподават 65 редовни преподаватели от СУ, които ще пътуват по график.

Община Бургас предоставя сградата, в която ще има учебни зали, обслужващи и служебни помещения и комуникационни площи. Тя осигурява още: апартаменти за нощувки за преподавателите; средства за издръжка на филиала през първата година от създаването му; съдействие за общежитие на студентите; стажантски програми за студентите; помощ за обзавеждане, оборудване на помещения.

Вече е купен специализиран софтуер и е изграден електронен каталог с възможности за достъп чрез интернет на Университетската библиотека на СУ.

Политиката на Община Бургас за развитие на образователния потенциал на града в посока на ИТ умения и отварянето му за големи работодатели в областта на изнесените ИТ и бизнес услуги създава предпоставки за образователни инициативи в партньорство с водещи специалисти – преподаватели в Софийския университет. Новоотркритата Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации е естествен партньор на Филиала на СУ в Бургас за развитие на възможностите за привличане на ключови инвеститори от България и чужбина към града и региона. За целта Филиалът на СУ в Бургас ще предложи специални образователни продукти със съдействието с водещи национално представени компании, планиращи разкриването на работни места в Бургас.

Откриването на филиал на СУ ще допринесе за научното, икономическото и културното развитие и живот на града. Освен основните образователна и научна

дейност, СУ в партньорство с община Бургас ще организира различни проекти и изяви, обогатяващи обществения живот и духа на града и Южното Черноморие.

Младите хора както от Бургас, така и от цяла Източна България ще имат възможност да получат висше образование в специфични програми, без да трябва да се местят на стотици километри по време на своето следване.

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook