ЕК стартира наказателна процедура срещу България за неизпълнение на директива относно пречистването на градските отпадъчни води

June 2nd, 2020 | by gino
ЕК стартира наказателна процедура срещу България за неизпълнение на директива относно пречистването на градските отпадъчни води
градска инфраструктура
0

“България не е осигурила канализационна система в 48 големи агломерации, в 69 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, се подлагат на подходящо пречистване, а в 71 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи и се изливат в чувствителни зони, се подлагат на по-строго пречистване. Всички тези агломерации трябваше да изпълнят изискванията до 31 декември 2010 г.”
От съобщение на ЕК от май 2020 г. за започване на наказателна процедура срещу България за незипълнение на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води. Директивата защитава както качеството на водите, така и човешкото здраве, като изисква от държавите членки да събират и пречистват своите градски отпадъчни води, преди да ги излеят в околната среда. За агломерациите с 2000 или повече жители при пречистването трябва не само да бъдат премахнати твърдите вещества, но и да бъдат разградени органичните вещества чрез използване на бактерии.
И всичко това на фона на изхарчени 2 404 984 803 евро от ОПОС за периода 2007-2020 за пречиствателни станции, което е 71% от всички средства по оперативната програма (3,364 млрд). Суми от този размер поне на мен ми излизат извън възприятието за реалност, но явно за други са си доста реални.

Тома Белев, Фейсбук

 

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook