39 кабинета ще функционират към Логопедичен център Варна през настоящата учебна година

February 3rd, 2018 | by gino
39 кабинета ще функционират към Логопедичен център Варна през настоящата учебна година
горещи теми
0

39 са логопедичните кабинети, които ще функционират тази учебна година. Кабинетите се обслужват от 27 специалисти. В началото на годината центърът е започнал работа с 787 деца, като до началото на 2018 година 20 от тях вече са изписани и са приети нови на тяхно място. На-голям процени са децата със звукопроизношение – 48 % от всички новоприети. Останалите деца и ученици са с по-тежка речева патология – общо недоразвитие на речта, проблеми с четенето, писането и заекване. Не е малък и процента на множествените или комбинираните езико-говорни нарушения. Това са онези нарушения, при които децата страдат не само от едно езико-говорно нарушение, например проблеми с четенето и писането на фона на едно заекване или специфични нарушения в способностите на учене на фона на заекване. По думите на директорката Лиляна Лазарова процентът на тези нарушения не маналява, а се увеличава през годините. “Последните години тази тенденцивя се запазва и за съжаление, когато сме приели деца и ученици с по-тежка речева патология, кабинетите стават непропускливи, тъй като тези нарушения изискват дълга и продължителна терапия и най-вече индивидиална. Поради тази причина децата не могат да се изпишат по-бързо.” добави Лиляна Лазарова.

focus-news.net

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook