БОРИСОВАТА КОНСТИТУЦИЯ : ПО-МАЛКО ВЛАСТ ЗА ПРЕЗИДЕНТА И НЕДОСЕГАЕМ ГЛАВЕН ПРОКУРОР

August 17th, 2020 | by vencio1980
БОРИСОВАТА КОНСТИТУЦИЯ : ПО-МАЛКО ВЛАСТ ЗА ПРЕЗИДЕНТА И НЕДОСЕГАЕМ ГЛАВЕН ПРОКУРОР
горещи теми
0

Предложеният от ГЕРБ проект на нова конституция в действителност преповтаря дословно на 90% от съществуващите текстове в основния закон. На пръсти се броят промените, които изискват Велико народно събрание (ВНС), всички останали нови идеи са от компетенциите на обикновено Народно събрание.

Най-важното от новите предложения:

  • управляващите предлагат премахване на Великото народно събрание, като съществените промени в конституцията да се правят с гласовете на ⅘ от депутатите в Народното събрание;
  • броят на народните представители става 120;
  • на президента се отнема правомощието да назначава главния прокурор и председателите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд;
  • двете прокурорски колегии към Висшия съдебен съвет стават Съдебен съвет на прокурорите и Съдебен съвет на съдиите, без да се променят съотношенията на парламентарна и професионална квота в тях. Двата съвета ще имат законодателна инициатива поотделно. Към тях ще има и отделни инспекторати, които ще имат същите правомощия като съществуващия;
  • главният прокурор ще бъде изслушван два пъти в годината от парламента по общи въпроси, а ако народните представители искат да го питат по конкретни разследвания, това ще става само ако наблюдаващият прокурор даде на парламента разрешение за това
  • преддлага се въвеждане на индивидуалната конституционна жалба, но сред оправомощените лица не са посочени отделните граждани като субекти, които могат да сезират Конституционния съд дс искане да обяви за противоконституционен закон, който нарушава правата му.
  • Най-мащабните промени всъщност представляват разместване на съществуващи глави от основния закон. Неясно защо управляващите предлагат премахване на преамбюла, в който са изброени ценностите в конституцията, а текстовете, определящи основните права на гражданите, от втора стават предпоследна – девета, глава.

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook