Видимите резултати: Европа ни спира 1,1 милиарда евро от европрограмите

June 13th, 2016 | by gino
Видимите резултати: Европа ни спира 1,1 милиарда евро от европрограмите
ваши репортажи
0

На тях им ги спират еврофондовете, а на мен ги пускат” бе любима реплика на Бойко Борисов. Където и да отидеше премиера, с когото и да се срещаше, той гордо се хвалеше с успехите на ГЕРБ в усвояването на евросубсидиите и успеваемостта при кандидатстването по европрограмите. Всъщност освен усвояването на пари от Европа ГЕРБ няма или поне не се вижда да има други идеи или цели. В медийното пространство у нас постоянно се публикуват и коментират “грандиозните успехи” на България. Политолози, икономисти и експерти се надпреварваха да хвалят политиката на ГЕРБ, която видиш ли удивлявала Европа. Каква обаче е истината всъщност?

Някак изненадващо ни удари като с мокър парцал новината от Европа, че на България са и спряни близо един милиард и сто милиона лева (550 млн. евро), които Европа трябваше да възстанови на България за вече платени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2015 г.

Причината за решението на ЕК се крие във факта, че отчетената от Разплащателната агенция финансова информация, както и работата на Сертифициращият орган по предоставянето на мнение за законосъобразността и достоверността на тази информация не носят достатъчно увереност на Комисията. На национално ниво именно Сертифициращият орган е този, който следва да извърши нужните проверки върху проектите, финансирани по ПРСР, върху работата на Разплащателната агенция и върху финансовата информация, отчитана от ДФЗ към ЕК, за да даде нужната увереност на ЕК, че средствата са разходвани в съответствие с правилата на ЕС и могат да бъдат възстановени. В писмото на ЕК се изтъква, че работата на Сертифициращият орган е неприемлива на този етап, както поради методологични слабости, така и поради факта че Сертифициращият орган не е имал достатъчно време да извърши в пълнота нужните проверки, поради късното му определяне. В писмото също така се напомня, че отговорността за навременното определяне на Сертифициращият орган е на МЗХ.

 

Все пак ЕК ненапразно обръща внимание, че МЗХ е отговорно за определяне на Сертифициращият орган. Ясно е, че забавянето при определянето му или избора на субект, който не притежава достатъчно професионален подход могат да доведат до негативен финансов ефект в резултат от финансови корекции. Проследяване на начина, по който подхожда МЗХ по този въпрос през годините, показва притеснителна тенденция за системни пропуски.

Очевидно невъзможността на земеделското министерство да се справи с контрола на ПРСР на този етап се превръща в проблем на ниво правителство, тъй като с Постановление № 89 от 18 април 2016 г. се създава Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ – държавен орган, който да изпълнява функциите на Сертифициращ орган. За жалост обаче, към момента се потвърждава и тезата, че пряката намеса на държавата в контрола, също не е гаранция, че нещата ще вървят както трябва. Съгласно постановлението, в двумесечен срок от влизането му в сила, министърът на земеделието и храните съгласувано с министър-председателя назначава изпълнителен директор на агенцията. Изпълнителният директор е отговорен за цялостното ръководство на Агенцията, за назначаването на персонала, за утвърждаването на правилата на работа. Въпреки, че изтичането на двумесечният срок наближава, все още не е определено кой ще заеме поста на Изпълнителен директор. От там нататък ще започне пък самото окомплектоване на новата структура с персонал и работни инструменти, т.е. пълноценното и функциониране е някъде в неопределеното бъдеще.

Междувременно ЕК чака отговор и позиция на страната ни по изпратеното писмо, касаещо сертификацията на средствата за 2015 г. Най-късно до месец-два следва да започне работата и по сертификацията на средствата за 2016 г., за да не се окажем догодина отново в ситуация, в която Сертифициращият орган не е разполагал с достатъчно време и съответно мнението му няма нужната степен на доверие пред ЕК.

Предстои да разберем, дали МЗХ ще се изправи за пореден път пред „възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства“.

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook