ДОКЛАДЪТ НА ЕК: ВИДИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ – НЕВИДИМИ ЗА ЕВРОПА!

February 29th, 2016 | by gino
ДОКЛАДЪТ НА ЕК: ВИДИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ – НЕВИДИМИ ЗА ЕВРОПА!
горещи теми
0

Докато нашите медии ни занимаваха с заплашителните писма до Бойко Борисов и титаничната му битка с митичната мафия и контрабанда, излезе доклад на ЕС за България. Това е регулярния годишен анализ на Европейската комисия за икономическите и социалните предизвикателства в държавите – членки на ЕС. Констатациите в този доклад за България съвсем не са обнадеждаващи. Ето какво пише конкретно за нас:

Потенциалът за растеж на българската икономика остава слаб и по-нисък от съпоставимите държави в региона. През тази година комисията дори очаква реалният растеж да не надхвърли 1.5%. Основните причини за недоброто представяне на българската икономика са свързани с ниската производителност, липсата на качествена работна ръка (свързана с високото ниво на емиграция, застаряване на населението и неадекватно образование), голямата задлъжнялост на корпоративния сектор и ниското ниво на частни инвестиции, растящата корупция и регулациите.

В доклада се посочва, че пред икономическия растеж на България има няколко сериозни бариери, които, общо взето, са описвани във всички доклади през годините – прекомерни регулации и административна тежест, неефективна съдебна система, некачествено законодателство, особено при процедурите по несъстоятелност и ширеща се корупция.  Това създава несигурност и намалява цялостната атрактивност на икономиката за инвеститорите. Некачественото законодателство пък води до правна несигурност, както и до непрозрачни и непредвидими процедури. Липсата на независима, качествена и ефективна съдебна система отблъсква инвеститорите. Основен проблем продължава да бъде и корупцията по високите етажи на властта. Продължават да бъдат проблем и бавната административна реформа и особено в електронното правителство, а също така и недостатъци при обществените поръчки.

Оказва се, че така рекламираните видими резултати от управлението на правителството са останали невидими за Европа! Още по лошото е, че тези видими резултати остават невидими и за голяма част от българите, които все по-трудно намират причини да останат да живеят в България!

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook