Далавера с имотите на ФК Спартак Варна! Феновете си искат стадиона!

May 6th, 2016 | by vencio1980
Далавера с имотите на ФК Спартак Варна! Феновете си искат стадиона!
спортна инфраструктура
0

Варна вече седма година е с един отбор в А група и е лишена от така интересното дерби между Черно Море и Спартак. Докато единия отбор крета в А група в средата на таблицата, другия от години почти не присъства на футболната карта на България. Още по-лошото е, че феновете на Спартак освен от професионален футбол са лишени и от своя дом – стадион Спартак. Спортният комплекс е станал заложник на имотните игри в града, поради апетитното си местоположение. Освен да унищожат футболния отбор, някой се опитва да сложи ръка и върху терена на Спортен комплекс Спартак. Общината нехае по въпроса и е оставила привържениците на ФК Спартак да се борят сами за отбора си и стадиона. Публикуваме обръщение на феновете на Спартак Варна, като заставаме плътно зад тях в борбата им:

Обръщение на привържениците на ФК „Спартак“ Варна към общинския съвет на град Варна

Господа общинари, по повод предстоящите сесии на общинския съвет,
на които кметът на града пое ангажимент да бъде решен въпроса с връщане на имотите на футболен клуб „Спартак“ Варна, сме длъжни чрез медиите, публично да ви зададем следните въпроси на базата на достъпа на документи, които засягат този казус :
1. Договорът за наем, сключен на 11.06.2001г. между държавата, представлявана от областния управител на Варненска област – Николай Пантев и „Професионален футболен клуб Спартак“ АД е със срок на действие от десет години. Поради това облигационните отношения между дружеството и общината, въз основа на които е ползван стадион „Локомотив“ са приключили на 11.6.2011г. От горното следва, че стадионът се управлява вече четири години без правно основание. С акт №5929 за частна общинска собственост от 25.11.2009г., общината става собственик на имота и следва да следи за изпълнението на задълженията на наемателя – „Професионален футболен клуб Спартак“ АД, който по силата на договора за наем е следвало да освободи предоставения му стадион за общественополезни дейности и развитие на спорта, още през юни 2011г. Не става яснен отговорът на въпроса, защо до момента общината не се е погрижила за обществения интерес и за своята собственост, допускайки една фирма със съмнителна репутация да управлява имот с данъчна оценка почти 3 000 000 лева без никакво правно основание. Ние, феновете на Спартак Варна, държим да знаем дали бездействието от страна на Община Варна представлява умишлена безстопанственост или пропуск, който ще бъде отстранен в най-кратки срокове? Ако не бъдат взети мерки, държим компетентните държавни органи да бъдат сезирани за да установят има ли извършено престъпление.
2. Ние, феновете на Спартак Варна, държим обществеността на град Варна да знае, че твърденията относно причината, поради която не е поискано освобождаването на стадион Локомотив са абсолютно несъстоятелни, дори и обидни. Не можем да се приеме, че стадионът е оставен за безвъзмездно ползване и управление, включващо преотдаване на прилежащите площи, единствено поради факта на направените вложения. Последното е в остър разрез с уговореното в гореописания договор за наем от 11.06.2001г., в който е изрично е установено, че след прекратяване на договра НАЕМОДАТЕЛЯТ(Община Варна) получава безвъзмездно направените от НАЕМАТЕЛЯ подобрения. Такива твърдения показват или груба некомпетентност, или целенасочени действия против интересите на общината и на нейните граждани.
3. Разпореждането с общинска собственост извършено с Решение по Протокол №42 от 09.06.2006г. и Решение по Протокол №45 от 28.09.2006г., с което общинските съветници на град Варна апортират в дружеството общински имоти по своята същност представлява кражба от жителите на град Варна. Непаричната вноска, оценена на 3 202 000 лева, към момента на вземането на решението за нейното извършване, може и да е имала формално законново основание, но днес, когато вече футболен клуб „Спартак Варна“ вече не съществува, наличието на публично- частно партньорство между Община Варна и „Барето Ауто“ ЕООД, а по настоящем между общината и фирма „Инжстрой“ ЕООД е крайно ненужно, дори вредно за жителите на Варна. Създаденото дружество „Спортен комплекс „Спартак“ АД, отдавна е престанало да извършва функциите, за които е било създадено. Поради, което ние, феновете на Спартак Варна, искаме Община Варна да излезе от така сформираното дружество и да изтегли апортираните имоти в него, поради отпадане на предпоставките за съществуването му. Следва да се отбележи, че като предмет на дейността на „Спортен комплекс „Спартак“ АД е записано „организиране и провеждане на спортни събития и меропрития…“, което представлява поет ангажимент към общината, въз основа на който е взето и решението за тази непарична вноска. Неизпълнението на това задължение от страна на „Спортен комплекс „Спартак“ АД е основание, да поискаме разваляне на така създаденото дружество, поради неизпълнение на поетите задължения, както и за връщането на стадион „Спартак“ обратно на варненци, и в частност на привържениците и благодетелите на футболен клуб Спартак Варна. Освен гореизложеното, общинските съветници сте обосновали своето решение на Закона за публично-частното партньорство, но вече осованието за съществуване на такова партньорство отсъства, тъй като закона приема, че за разпореждането с недвижимо имущество, собственост на общината е нужно да бъде извършено в „обществен интерес“. Общественият интерес днес изисква това престъпно съдружие да бъде развалено и стадионите,спортните зали и всички други обекти за осъществяване на спортни дейности да бъдат върнати обратно на техните собственици – гражданите на град Варна.
След масовото обществено недоволство през 2013-та година, се надяваме града да се управлява по справедлив и прозрачен начин изцяло подчинен на обществения интерес.

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook