Институт за пътна безопасност: Аспарухов мост е с висок риск за експлоатация!

June 8th, 2021 | by gino
Институт за пътна безопасност: Аспарухов мост е с висок риск за експлоатация!
градска инфраструктура
0
„НЕЗАВИСИМО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА АСПАРУХОВ МОСТ В ГРАД ВАРНА“
КОД НА ДОКУМЕНТА : RSI – IPB – 09/19.01.2021
Заключение
Направената инспекция на Аспарухов мост от мултидисциплинарен екип на Института за пътна безопасност категорично доказва, че мостът е с висок риск за експлоатация. Всички елементи на безопасност /асфалтово покритие, тротоари, пътни обезопасителни системи, отводняване, организация на движението, осветление/ не отговарят и на минималните изисквания за безопасно движение. Що се касае за конструкцията на моста, експертите от ИПБ констатираха силна корозия на металните елементи и дълбоки надлъжни и напречни пукнатини по колоните на моста. Поискали сме по ЗДОИ от АПИ копия от технически проект за реконструкцията на моста и експертизите на Института за пътища и мостове за извършеното обследване на Аспарухов мост с което заключават, че моста е безопасен, както и копие от възложеното от АПИ независима експертиза за здравината и експлоатационната годност на моста.
До този момент няма получен отговор в ИПБ.
Предложението на експертите от ИПБ е незабавно да се стартира процедура за отстраняване на констатираните дефицити, като скоростта на движението по Аспаруховия мост да се ограничи до 40 км/ч, като се монтират камери в двете платна на моста. Необходимо е да се потърси наказателна и материална отговорност на длъжностните лица, отговорни за поддръжката на моста. Също така предлагаме да се стартира процедура за изграждане на нов мост.
otpuskat-5-miliona-leva-za-remonta-na-asparuhoviq-most-vyv-varna-358931

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook