Камарата на архитектите във Варна с унищожителна критика по проекта за леко метро във Варна

July 8th, 2021 | by gino
Камарата на архитектите във Варна с унищожителна критика по проекта за леко метро във Варна
градска инфраструктура
0
Камарата на архитектите – Варна излезе с унищожителна критика по проекта за леко метро във Варна. 
Обобщено – данните и графиките в предпроектното проучване за лекото метро във Варна са с грешки в цифрите; споменатите данни са стари и събирани инцидентно, като се визират анкети, правени преди повече от 10 години; проучването не носи достатъчно информация какви са транспортните нужди на гражданите и гостите на Варна и в този смисъл не позволява мотивирано да се подкрепи или отхвърли идеята на базата на предоставената в доклада информация и съмнения в нейната достоверност; не стават ясно подобренията в градската среда, които биха настъпили; докладът не кореспондира по никакъв начин с водещите световни градоустройствени тенденции от последните 10-15 години към приоритизиране на пешеходеца като участник в движението; в екипа няма информация да е участвал икономист; няма приложени и никакви икономически анализи, което създава сериозни съмнения в достоверността на направените изводи и предлаганите решения…
Казано още по-накратко – липсва градоустройствен и урбанистичен анализ, липсва икономически анализ, липсва задълбочено проучване, липсва алтернатива на решенията, има грешни цифри и стари данни.

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook