Проектът “Алея първа” под въпрос?

July 27th, 2015 | by gino
Проектът “Алея първа” под въпрос?
горещи теми
0

Седемчленния състав на Върховния Административен съд / ВАС / е върнал за доразглеждане на ОУП на Варна. Решението е победа на “Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията” (СОПА) и лично на Юлиян Чолаков. Това сдружение с още няколко неправителствени организации от години водят битка срещу проектът “Алея първа”на дружеството “Холдинг Варна”.  Казуса е дали е законосъобразно становището за одобряване на екологичната оценка на общия устройствен план на Варна. Досега доводите на жалбоподателите, срещу извършената екологична оценка на ОУП на Варна бяха отхвърлени с решения първо на на тричленен и после на петчленен състав на Върховния административен съд през миналата година. След това решение на съда делото отново е върнато за ново произнасяне по същество от петчленен състав на Върховния административен съд.

Напомняме, че проектът “Алея първа” включва терен с площ от 118 дка. Този терен е част от Морската градина във Варна, но въпреки това беше продаден на “Холдинг Варна” през 2009 г от тогавашния областен управител Христо Контров. За да бъде осъществена тази сделка земята е деактувана от от публична в частна държавна собственост.

varna7

varna8

varna1

varna8 varna9

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook