10 май – Празник на химика

May 10th, 2021 | by gino
10 май – Празник на химика
горещи теми
0

На днешната дата (10 май) България отбелязва Професионалния празник на химика.

Професионалният празник на химиците у нас се отбелязва в страната от 2001 година. Определен е с решение на Общото събрание на Българската камара на химическата промишленост.

С решение на Министерски съвет от 1970 г. той се отбелязва през втората неделя на месец май. Честването му е прекъснато след 1989 г. През 2001 г. Българската камара на химическата промишленост възстановява празника и определя той да се отбелязва всяка година на 10 май.

Още преди Освобождението на България се появили български учени, които написали книги, обобщаващи всичко известно в областта на естествознанието. Най-известният български автор от онова време е доктор Петър Берон.

След освобождението и основаването на Софийският университет “Св. Климент Охридски” в университета били създадени катедри по органична и неорганична химия, ръководени от прочути български учени с европейско значение като проф. д-р П. Райков и Никола Добрев. Те започнали да преподават на българските студенти като същевременно продължавали да допринасят за нови открития в химичната наука.

След Втората световна война в България химическата промишленост се развива бурно. В страната се произвеждат  и развиват редица органични и неорганични производства.

Българската камара на химическата промишленост (БКХП) е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло.

жз

 

kmeta.bg

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook