32 млн.лева за чистота ще похарчи Община Варна през 2017!

January 29th, 2017 | by vencio1980
32 млн.лева за чистота ще похарчи Община Варна през 2017!
градска инфраструктура
0

Голямо чистене ще пада през новата 2017 год. във Варна! 32 млн. лева  възнамерява да похарчи  Община Варна  за чистота през настоящата година. Това е с над 6 млн. лв. повече от първоначално приетото в края на месец Декември (27 млн.лева) и съветниците се обединиха единодушно  около мнението, че очакват по-чиста Варна в края на годината. Колко благородно само , какви общински съветници само !

Макрорамката за очакваните приходи от данък „Смет“ през 2017 г. е 27 млн. лв. Заложен е и преходен остатък от над 5,7 млн.лв. – 2,9 млн лв. от преизпълнение и 2,83,млн.лв. от планирани, но неотчетени разходи за 2016 г.

Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2017 г. са над 10,1 млн. лв.

Поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване е заложено като сума на 10,25 млн. лв. Разходите за обезвреждане на битовите отпадъци в депо или завод са в размер на 12,3 млн.лв.. Зимната поддръжка на пътищата е 1,2 млн. лв.

Фирмите за почистване определено търгат доволно ръце след рекордните пари отпуснати за техният ресор, въпреки мизерията в която продължава да тъне градът. Вместо да бъдат сериозно глобени , заради боклуците в които тънат повечето Варненски улици , за награда общинарите им дават няколко милиона в повече.

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook