Чуждите инвестиции в Румъния пет пъти по-големи от нашите.

January 23rd, 2018 | by vencio1980
Чуждите инвестиции в Румъния пет пъти по-големи от нашите.
горещи теми
0

Преките чуждестранни инвестиции в Румъния са нараснали със 17% за 11-те месеца на 2017 на годишна база, докато тези в България отчитат спад с 2.4% за същия период. По данни на румънската национална банка за януари-ноември м.г. преките инвестиции (FDI) в северната ни съседка са 4.377 милиарда евро, което е близо пет пъти повече от тези в България – 883.7 млн. евро.

Чуждестранните инвестиции в България са се свили повече от 4 пъти за една година.За периода януари-май 2017 г. те са на стойност 120 млн. евро (0,2% от БВП) при 526 млн. евро за първите пет месеца на 2016-а.

Постъпленията от чужди инвестиции в недвижими имоти у нас са 2,3 млн. евро при 28,3 млн. евро за януари – май 2016 г.

Реинвестираната печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) възлиза на 202,2 млн. евро през първите пет месеца от годината в сравнение с 295 млн. евро за януари – май 2016-а.

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook